Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ostatni rok obrotowy.

PHN
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 1.01.2019 - 31.12.2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r., wypłaty dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

KME
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

NWZA ws. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” oraz zatwierdzenia kooptacji do składu RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania zarządu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC EXOL S.A.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2019 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r. oraz dalszego istnienia spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych.

WZA

NWZA ws. zmiany treści statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2019.

WZA

NWZA ws. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej Spółki PCC Rokita S.A.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres 2019 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2019.

WZA

NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Feerum S.A. w Chojnowie".

MCI
WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczeniu zysku wykazanego w roku obrotowym 2019.

WZA

NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i członków RN.

OAT
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019, kontynuowania działalności spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku uzyskanego przez spółkę w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2019r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2019r.

ATM
WZA

NWZA ws. przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ATM S.A.

BPX
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

MSM
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok oraz za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok oraz za I i II kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2020 w wysokości 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

SFD
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 akcji zwykłych na okaziciela serii I.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki IFM (IFM) pod nazwą FOTOVOLT (FVE) w związku ze zmianą firmy.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 246.804 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

BIK
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

CTE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. uchwalenia polityki wynagradzania członków zarządu i RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

TXM
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

IDH
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

WZA

NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

NWZA ws. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Sanok Rubber Company Spółka Akcyjna” oraz zmiany uchwały nr 23 ZWZA z 27 czerwca 2018 roku i uchylenia uchwały nr 17 ZWZA z 20 maja 2005 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

JSW
WZA

NWZA ws. przyjęcia „Polityki Wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.”.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na wypłatę dywidend i zaliczek na poczet dywidend w przyszłości.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy.

S4E
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

CMI
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku z lat ubiegłych, pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz z lat ubiegłych.

WZA

NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN, odwołania i powołania członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.

Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Pierwszy dzień notowań praw poboru akcji serii E.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,28 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Środa
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 100.000 akcji serii A, 59.400 akcji serii B, 100.000 akcji serii C.

WZA

NWZA ws. programu motywacyjnego dla członków organów spółki, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników i współpracowników i zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 999.900 akcji serii A oraz 400.600 akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.

MCI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

OEX
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,32 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. straty za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.

IMS
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

OEX
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,32 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,28 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2019 rok.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, zmiany oznaczenia serii akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, zmiany kapitału zakładowego wynikającej z umorzenia akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

IMS
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zinat sp. z o.o. oraz Piotra Czachorowskiego.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 929,21 -52,77 (-2,66%) 17:15
DAX 13 620,46 -250,53 (-1,81%) 17:37
SP500 3 796,20 -53,42 (-1,39%) 19:31
FTSE 6 567,37 -86,64 (-1,30%) 17:36
CAC 5 459,62 -63,90 (-1,16%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
CDPROJEKT 315,8000 5,27%
ALLEGRO 70,5400 -5,92%
KGHM 175,0500 -8,99%
PEKAO 63,0000 -2,23%
PKNORLEN 57,2000 -2,39%
PZU 29,7800 -2,04%
PKOBP 28,7500 -2,34%
DINOPL 268,8000 1,28%
JSW 31,1300 -6,40%
MERCATOR 348,0000 -4,40%
CDPROJEKT 315,80 5,27%
MERCATOR 348,00 -4,40%
BIOMEDLUB 8,74 2,82%
PKNORLEN 57,20 -2,39%
JSW 31,13 -6,40%
INNOGENE 29,10 -7,91%
ALLEGRO 70,54 -5,92%
BORUTA 1,02 -15,29%
PZU 29,78 -2,04%
LOTOS 39,18 -2,29%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,3% XII 2020
PKB rdr -1,5% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,2% XII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 973,75 zł XII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 11,2% XII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.