Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

KCI
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,59 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gremi International S.a r.l.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

PHN
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,54 zł na akcję.

JWA
Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii B w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.362 akcji serii D oraz 17.252 akcji serii F.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Master Pharm, Max Welt Holdings, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z roku 2019.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, tj. za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

R22
WZA

NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, ustalenia liczby członków RN kolejnej kadencji (drugiej) oraz powołania członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

R22
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2019/2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 01 kwietnia 2019 roku i kończący się w dniu 31 marca 2020 roku.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

VCP
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

GTC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 114.711 akcji serii G oraz 73.005 akcji serii H.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

Czwartek
GPW
JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki Surfland Systemy Komputerowe Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2019 r.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

NWZA ws. przyjęcia "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A."., wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych spółki o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

GTC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku bilansowego za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 euro na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto spółki w roku obrotowym 2019.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie dalszych ograniczonych praw rzeczowych na rzecz Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej 5% sumy aktywów i zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy 0,18 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty odnotowanej w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

WZA

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2020 r. do 30.06.2020 r.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

Sobota
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 635,70 -20,64 (-1,25%) 15:35
DAX 12 614,50 -122,45 (-0,96%) 15:30
SP500 3 440,20 -2,92 (-0,08%) 15:30
FTSE 5 803,95 -85,27 (-1,45%) 15:30
CAC 4 875,21 -54,07 (-1,10%) 15:30

Notowania akcji

dzisiaj, 15:22 dzisiaj, 15:22 dzisiaj, 15:22
ALLEGRO 84,9700 -0,04%
CDPROJEKT 358,6000 -2,53%
PLAY 38,7000 -0,26%
KGHM 129,4000 0,94%
PZU 21,6800 -2,25%
DINOPL 229,4000 -2,22%
PEKAO 46,9500 -1,34%
MLPGROUP 69,0000 -1,43%
PKNORLEN 42,0100 -1,04%
PKOBP 20,2500 -1,60%
ALLEGRO 84,97 -0,04%
BIOMEDLUB 19,65 1,29%
MERCATOR 622,00 -1,27%
CDPROJEKT 358,60 -2,53%
XTB 16,80 -1,47%
INNOGENE 80,00 -1,23%
PKNORLEN 42,01 -1,04%
AIRWAY 2,41 -6,59%
BORUTA 0,94 -16,81%
NANOGROUP 9,50 -26,92%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,2% IX 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% IX 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 5,9% IX 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.