Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 BGN na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. uchylenia §3a statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i do nabycia akcji własnych spółki w celu ich umorzenia, utworzenia i użycia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia przez spółkę akcji własnych, odwołania i powołania członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 156.000 akcji serii A oraz 625.000 akcji serii B.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Stanisława Bieńkowskiego po cenie 9,04 zł za akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok oraz zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa tj. oddziału spółki w Solcu Kujawskim.

WZA

NWZA ws. m.in. uzupełnienie składu RN.

WZA

NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatora.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2019 r. i wypłaty dywidendy.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.

CEZ
Dywidendy

Wypłata dywidendy 34 CZK na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

NWZA ws. ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla prezesa zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 232 akcji spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

WZA

NWZA ws. przywrócenia formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) wszystkim akcjom oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 77.500 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.826 akcji zwykłych na okaziciela.

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

INC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

BOS
WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz oceny odpowiedniości kolegialnej RN.

PHN
WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz przeznaczenia kapitału zapasowego spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

CWA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto z lat ubiegłych w kwocie 8.509,17 zł.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,60 zł na akcję.

CWA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 26.050 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

LUG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja szacunkowych wyników za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia i przyjęcia "Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Miraculum S.A.", obniżenia kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

APS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

MOL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

CDA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 873,17 17,31 (0,93%) 13:37
DAX 13 025,30 -33,33 (-0,26%) 13:35
SP500 3 380,35 46,66 (1,40%) 12.08
FTSE 6 211,05 -69,07 (-1,10%) 13:35
CAC 5 060,27 -13,04 (-0,26%) 13:35

Notowania akcji

dzisiaj, 13:24 dzisiaj, 13:24 dzisiaj, 13:24
BIOMEDLUB 18,2500 20,86%
CDPROJEKT 413,7000 -1,03%
PKNORLEN 56,5400 1,95%
PZU 29,0800 1,08%
KGHM 133,6500 -0,52%
XTB 18,4500 4,83%
AMREST 21,9000 13,83%
DINOPL 225,0000 4,17%
PKOBP 23,4500 0,39%
PEKAO 56,8000 0,42%
BIOMEDLUB 18,25 20,86%
4MASS 0,88 5,52%
COLUMBUS 84,70 6,41%
XTB 18,45 4,83%
MERCATOR 325,00 2,20%
CDPROJEKT 413,70 -1,03%
PKOBP 23,45 0,39%
KGHM 133,65 -0,52%
PKNORLEN 56,54 1,95%
CCC 61,10 1,16%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,1% VII 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VI 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 286,0 zł VI 2020
Produkcja przemysłowa rdr 0,5% VI 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.