Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,40 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Krzysztofa Jędrzejewskiego i KMW Investment.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem osiągniętym w 2019 roku.

WZA

NWZA ws. powołania niezależnych członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki, podziału akcji, zmiany statutu oraz upoważnienia likwidatora.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

JWA
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru) oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wtorek
GPW
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,40 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,15 zł na akcję uprzywilejowaną.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku z 2019 r.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. powołania przewodniczącego RN.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

Środa
GPW
GTC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

JWA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

SFD
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

M4B
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

IDH
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

CWA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,094 euro na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i lata ubiegłe.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019 na kapitał zapasowy.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

LUG
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenie zysku netto za 2019 r.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,60 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. podziału zysku netto okresu sprawozdawczego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

ZUE
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

ARI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok, za 2019 rok oraz za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany treści uchwał nr 4 i nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 8 NWZ z 30 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały nr 4 NWZ z 2 marca 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości hipoteką oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1.01.2019 do 31.12.2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2019 r. do 31.03.2020 r.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

ERS
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

DCD
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 797,27 5,59 (0,31%) 10.07
DAX 12 633,71 144,25 (1,15%) 10.07
SP500 3 185,04 32,99 (1,05%) 10.07
FTSE 6 095,41 45,79 (0,76%) 10.07
CAC 4 970,48 49,47 (1,01%) 10.07

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 380,0000 -1,53%
PZU 28,7500 -0,28%
KGHM 102,0000 0,59%
PKNORLEN 61,4200 0,36%
DINOPL 201,8000 2,85%
MERCATOR 148,0000 -0,34%
PKOBP 23,5500 1,12%
PEKAO 55,7000 1,27%
LPP 6700,0000 -0,22%
BIOMEDLUB 9,4000 8,05%
BIOMEDLUB 9,40 8,05%
MERCATOR 148,00 -0,34%
4MASS 0,63 5,00%
CDPROJEKT 380,00 -1,53%
KGHM 102,00 0,59%
CIGAMES 1,40 0,00%
PKNORLEN 61,42 0,36%
COLUMBUS 70,00 7,03%
PHOTON 20,00 6,38%
CCC 60,82 -0,62%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,3% VI 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,0% V 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -17,0% V 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.