Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.

KME
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

TIM
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2019 roku.

WZA

NWZA ws. wyboru biegłego rewidenta.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 10,25 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku oraz niewypłacania dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, scalenia akcji spółki i in.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

SFD
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 i zatwierdzenia wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku / pokryciu straty za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

M4B
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

IDH
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

DCD
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 oraz za cały 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

APS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. powołania niezależnych członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,094 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.

VRG
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

CEZ
WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok oraz za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podział zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok kończący się 31 grudnia 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2019.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

MSM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku i rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. wyboru nowego członka RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 oraz wypłaty dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

EC2
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

JSW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia osiągniętego zysku netto za rok obrotowy, obejmujący okres od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.

CSY
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto spółki za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

KBJ
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.

MCI
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym trwającym od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. oraz dalszego istnienia spółki w związku z niepokrytymi stratami z lat ubiegłych.

RSY
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

PHN
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz powołania likwidatora.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz rozliczenia straty z lat ubiegłych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania skupu akcji własnych.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku Netia S.A. wypracowanego w roku 2019 oraz pokrycia straty spółki Internetia sp. z o.o.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 9,46 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,60 zł na akcję.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,56 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie budowy księgi popytu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,73 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,094 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,60 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,45 zł na akcję.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,56 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,73 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Zakończenie budowy księgi popytu.

Rynek pierwotny

Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,32 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,40 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

ATM
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy (2018/2019).

WZA

NWZA ws. zmniejszenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii FF realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem przez dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,45 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

CEZ
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 34 CZK na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,74 zł na akcję.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

APS
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

CMI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN oraz zmiany uchwały nr 4/08/2019 NWZA z 1 sierpnia 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

NWZA ws. zmiany uchwały nr 4 NWZ z 27 sierpnia 2019 r. oraz zmian w statucie.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

CEZ
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 34 CZK na akcję.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych.

WZA

NWZA ws. zmiany treści uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r., uchylenia uchwały nr 8 NWZ z 30 grudnia 2019 r., warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N oraz wyłączenia prawa poboru, uchylenia uchwały nr 4 NZW z 2 marca 2020 r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii O, powołania członka RN, zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 130.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,16 zł na akcję.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

-

Indeksy

WIG20 1 802,66 -1,35 (-0,07%) 16:19
DAX 12 535,45 -73,01 (-0,58%) 16:15
SP500 3 130,01 14,15 (0,45%) 02.07
FTSE 6 159,21 -81,15 (-1,30%) 16:15
CAC 5 006,48 -42,90 (-0,85%) 16:15

Notowania akcji

dzisiaj, 16:06 dzisiaj, 16:06 dzisiaj, 16:06
CDPROJEKT 407,1000 0,54%
KGHM 93,8800 -1,57%
PKOBP 23,3800 -0,47%
PKNORLEN 63,6000 0,13%
BIOMEDLUB 7,7600 9,30%
PEKAO 55,0000 -1,08%
PZU 29,5300 -0,03%
LPP 6405,0000 4,66%
CCC 62,5200 -1,54%
TAURONPE 2,4740 -1,43%
CCC 62,52 -1,54%
BIOMEDLUB 7,76 9,30%
PGNIG 4,68 -0,30%
CDPROJEKT 407,10 0,54%
PKOBP 23,38 -0,47%
TAURONPE 2,47 -1,43%
MLSYSTEM 52,80 0,38%
KGHM 93,88 -1,57%
JSW 19,00 0,98%
SIMFABRIC 95,00 -4,90%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,3% VI 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,0% V 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -17,0% V 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.