Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,74 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019r. oraz wypłaty dywidendy za 2019r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

VCP
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

SFD
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

CFG
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

SFD
WZA

NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych spółki oraz użycia kapitału zapasowego i utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,46 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,74 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

FON
WZA

NWZA ws. zamiany 9 750 750 akcji należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B spółki oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r. oraz wykazanego w sprawozdaniu finansowym niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych, określenia dnia dywidendy i dnia jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2019r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego spółki (pokrycia straty) za rok 2019 oraz kontynuacji działalności spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok oraz pokrycia niepokrytej straty za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2019 - 31.12.2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku finansowego netto za rok 2019 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty ATREM Spółka Akcyjna poniesionej w roku obrotowym 2019 oraz przeznaczenia straty spółki przejętej Contrast Sp. z o.o. za okres od 01.01.2019 roku do 01.10.2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

CCC
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

KGL
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,74 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.875.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in.podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 3.050.252 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019.

MFO
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

KGL
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,34 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zamiany 1.892.701 akcji spółki należących do Patro Invest OÜ na akcje serii B.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Gruppo Lactalis Italia i Castelli Polska.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,08 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez spółki Grupy Ares, Maji sp. z o.o. oraz Władysława Króla.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,74 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,16 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019 i terminów dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Piątek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000 akcji serii E.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,16 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019 i lata ubiegłe.

PGO
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2019.

PGE
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w roku obrotowym 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

LUG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

VCP
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia uprzednio niepokrytej straty z lat ubiegłych oraz straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

APS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej za 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2019 roku oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF z 1,32 zł na 2,00 zł za sztukę.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia uprzednio niepokrytej straty z lat ubiegłych i straty za rok obrotowy 2019.

Sobota
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.

Niedziela
GPW
BPX
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 800,96 -3,05 (-0,17%) 03.07
DAX 12 528,18 -80,28 (-0,64%) 03.07
SP500 3 130,01 14,15 (0,45%) 02.07
FTSE 6 157,30 -83,06 (-1,33%) 03.07
CAC 5 007,14 -42,24 (-0,84%) 03.07

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 406,0000 0,27%
KGHM 94,2600 -1,17%
PKOBP 23,2700 -0,94%
PKNORLEN 63,4400 -0,13%
PEKAO 55,0000 -1,08%
BIOMEDLUB 7,8800 10,99%
PZU 29,4900 -0,17%
LPP 6385,0000 4,33%
TSGAMES 567,0000 3,47%
PGE 7,1460 -1,43%
BIOMEDLUB 7,88 10,99%
CCC 63,00 -0,79%
CDPROJEKT 406,00 0,27%
TAURONPE 2,45 -2,23%
PGNIG 4,69 -0,17%
PKOBP 23,27 -0,94%
COLUMBUS 57,00 11,76%
KGHM 94,26 -1,17%
MERCATOR 95,20 11,48%
JSW 18,84 0,11%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,3% VI 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,0% V 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -17,0% V 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.