Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019 oraz pokrycia strat bilansowych z lat poprzednich.

WZA

NWZA ws. połączenia Boryszew S.A. ze spółką SPV Boryszew 3 Spółka z o.o.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

BPC
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 r.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 231.540 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2019 rok, ustalenia wysokości i dnia dywidendy za rok obrotowy 2019 oraz terminu jej wypłaty.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokryciu straty za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 185.400 akcji serii A oraz 296.500 akcji serii B1.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 30 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku na 2019 rok.

Środa
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

LUG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zarmen Sp. z o.o.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz zmiany uchwały numer 8 ZWZ z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku oraz zmiany uchwały nr 21 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 NWZ z 20 stycznia 2020 roku.

BOS
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,97 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 44.229 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 549.450 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Czwartek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

EC2
WZA

NWZA ws. m.in. uzupełnienia składu RN, zmian statutu oraz wyboru członków RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 BGN na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z wyłączeniem prawa poboru.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.

IQP
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,97 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto/pokrycia straty netto osiągniętego/ej w 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za roku obrotowy 2019.

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok zakończony 31 grudnia 2019 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 9,46 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

IU
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.

ATM
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku oraz za cały 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 BGN na akcję.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 797,27 5,59 (0,31%) 10.07
DAX 12 633,71 144,25 (1,15%) 10.07
SP500 3 185,04 32,99 (1,05%) 10.07
FTSE 6 095,41 45,79 (0,76%) 10.07
CAC 4 970,48 49,47 (1,01%) 10.07

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 380,0000 -1,53%
PZU 28,7500 -0,28%
KGHM 102,0000 0,59%
PKNORLEN 61,4200 0,36%
DINOPL 201,8000 2,85%
MERCATOR 148,0000 -0,34%
PKOBP 23,5500 1,12%
PEKAO 55,7000 1,27%
LPP 6700,0000 -0,22%
BIOMEDLUB 9,4000 8,05%
BIOMEDLUB 9,40 8,05%
4MASS 0,63 5,00%
MERCATOR 148,00 -0,34%
CDPROJEKT 380,00 -1,53%
COLUMBUS 70,00 7,03%
MABION 26,00 -33,59%
KGHM 102,00 0,59%
PKNORLEN 61,42 0,36%
CIGAMES 1,40 0,00%
JSW 19,63 0,56%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,3% VI 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,0% V 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -17,0% V 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.