Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy okresowej 1,65 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 42, 4 pkt. Prognoza: 35,1 pkt

Świat
09:55 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 45,4 pkt. Prognoza: 34,4 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 44,5 pkt. Prognoza: 33,6 pkt

16:00 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. 
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -0,7% mdm. Prognoza: -0,2% mdm

16:00 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. 
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1,1% mdm. Prognoza; -14,4% mdm

Wtorek
GPW

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Real Corp Sp. z o.o. po cenie 1,66 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. wyniku finansowego za rok 2019, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz połączenia spółki pod firmą: NEUCA S.A. z siedzibą w Toruniu ze spółką zależną pod firmą: PROSPER S.A. z siedzibą w Toruniu.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz ich wycofania z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r. i ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Świat
11:00 Strefa Euro: Inflacja PPI 
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -1,3% rdr

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 39,8 pkt. Prognoza:  27,0 pkt

16:00 USA: Indeks ISM dla usług
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 52,5 pkt

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz wyboru firmy audytorskiej.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok oraz wypłaty dywidendy za rok 2019.

WZA

ZWZA ws. m.in. dywidendy za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji Polska Meat Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdyni z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Świat
03:45 Chiny: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 43,0 pkt

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 31,7 pkt. Prognoza: 15,9 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 26,4 pkt. Prognoza: 11,7 pkt

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

APS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 721.303 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

WZA

ZWZA ws. m.in. rozliczenia jednostkowej straty za rok obrotowy 2019 oraz kontynuowania istnienia spółki.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Świat
Chiny: Import
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -1,0% rdr

Chiny: Eksport
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -6,6% rdr

Chiny: Bilans handlu zagranicznego 
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 19,9 mld USD

08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa n.s.a. 
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -2,4% rdr

14:30 USA: Jednostkowe koszty pracy, wst. 
Makro

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 0,9% kdk. Prognoza: 5,8% kdk

14:30 USA: Wydajność pracy, wst.
Makro

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 1,2% kdk. Prognoza: -5,4% kdk

21:00 USA: Kredyt konsumencki 
Makro

Okres: marzec. Poprzeddnia wartość: 22,3 mld USD. Prognoza: 15,0 mld USD 

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,05 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Eques Investment TFI.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 32.324.016 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 oraz za cały 2019 rok.

IQP
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

MOL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

CDA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Świat
14:30 USA: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 4,4%. Prognoza: 14,0%

16:00 USA: Zapasy hurtowników
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -0,7% mdm

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 722,65 4,20 (0,24%) 29.05
DAX 11 586,85 -194,28 (-1,65%) 29.05
SP500 3 044,31 14,58 (0,48%) 29.05
FTSE 6 076,60 -142,19 (-2,29%) 29.05
CAC 4 695,44 -75,95 (-1,59%) 29.05

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 403,8000 1,20%
PEKAO 52,5600 -1,57%
PKOBP 22,3000 0,00%
AMREST 26,3000 -2,59%
MILLENNIUM 2,4860 -8,54%
PKNORLEN 66,7600 -1,04%
CCC 48,4100 -4,14%
PZU 29,8400 -1,84%
KGHM 86,2800 1,05%
CYFRPLSAT 26,1200 4,48%
CDPROJEKT 403,80 1,20%
PKOBP 22,30 0,00%
CCC 48,41 -4,14%
JSW 16,54 7,83%
PEKAO 52,56 -1,57%
BIOMEDLUB 3,92 0,00%
PKNORLEN 66,76 -1,04%
KGHM 86,28 1,05%
ALIOR 14,31 -1,34%
RAFAKO 1,18 8,26%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% IV 2020
PKB rdr 1,9% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 5,8% IV 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -24,6% IV 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.