Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na wprowadzenie zasad rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2019 oraz wyrażenia zgody na wykorzystanie kapitału zapasowego celem pokrycia straty z lat poprzednich, wykazanej w jednostkowym sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019, dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. połączenia, zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 2,4%. Prognoza: 2,5%

15:00 USA: Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 3,1% rdr

16:00 USA: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 120 pkt. Prognoza: 95,0 pkt

Środa
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

RSY
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

INC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

OEX
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

XTB
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Świat
11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów konsumentów
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -11,6 pkt. Prognoza: -22,7 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów biznesu
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -0,28 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów producentów
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -10,8 pkt. Prognoza: -25,0 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w usługach
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -2,2 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w gospodarce
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 94,5 pkt. Prognoza: 75,0 pkt

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,65 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

XTB
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 541.750 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 USD na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 oraz za cały 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

PGO
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok, raportu za 2018 rok, raportu za I, II, III i IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

CSY
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. połączenia przez przejęcie Netia S.A. ze spółką pod firmą Internetia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, H i I z wyłączeniem prawa poboru, odwołania oraz powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN IV wspólnej kadencji.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez A&R Carton AB z siedzibą w Lund, Szwecja oraz Colorpack GmbH z siedzibą w Rüdersdorf, Niemcy po cenie 40,50 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

MOL
WZA

ZWZA

Świat
01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 1,6% rdr. Prognoza: -4,7% rdr

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 52,0 pkt. Prognoza: 51,0 pkt

03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 52,3 pkt

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 5,0%. Prognoza: 5,2%

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 7,3%

14:30 USA: Dochody Amerykanów 
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza: -0,9% mdm

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 4427 tys. Prognoza: 3500 tys.

14:30 USA: Indeks kosztów zatrudnienia 
Makro

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 0,7% kdk

14:30 USA: Indeks kosztów zatrudnienia 
Makro

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 0,7% kdk

14:30 USA: Indeks kosztów zatrudnienia 
Makro

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 0,7% kdk

14:30 USA: Indeks kosztów zatrudnienia 
Makro

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 0,7% kdk

14:30 USA: Wydatki Amerykanów 
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: -6,0% mdm

14:30 USA: Indeks kosztów zatrudnienia 
Makro

Okres: I kw. Poprzednia wartość: 0,7% kdk

Piątek
Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzdnia wartość: 44,8 pkt. Prognoza: 43,7 pkt

16:00 USA: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -1,3%. Prognoza: -4,2%

16:00 USA: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 48,5 pkt. Prognoza: 36,9 pkt

Sobota
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 766,85 30,49 (1,76%) 17:15
DAX 12 487,36 466,08 (3,88%) 17:37
SP500 3 113,80 32,98 (1,07%) 19:11
FTSE 6 382,41 162,27 (2,61%) 17:36
CAC 5 022,38 163,41 (3,36%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PKOBP 22,5500 2,22%
CCC 61,5000 9,04%
PEKAO 54,4800 3,97%
CDPROJEKT 388,1000 -0,03%
PKNORLEN 68,7600 1,42%
PZU 30,7800 2,46%
DINOPL 194,5000 4,74%
KGHM 87,8600 -0,27%
LOTOS 62,4600 3,21%
PGE 5,8800 6,52%
CCC 61,50 9,04%
CDPROJEKT 388,10 -0,03%
JSW 19,07 5,92%
PGE 5,88 6,52%
PKOBP 22,55 2,22%
TAURONPE 1,40 0,50%
XTB 10,55 1,44%
PKNORLEN 68,76 1,42%
KGHM 87,86 -0,27%
PEKAO 54,48 3,97%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% IV 2020
PKB rdr 1,9% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 5,8% IV 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -24,6% IV 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.