Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmiany składu RN.

WZA

NWZA ws. wyboru członków RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz członków Komitetu Audytu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

XTB
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. rozwiązania spółki i otwarcia jej likwidacji oraz powołania likwidatora i ustalenia sposobu reprezentacji spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Polska
10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 6445,9 tys

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku spółki za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa 
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 4,9% rdr. Prognoza: -1,7% rdr

Świat
Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: -49,5 pkt. Prognoza: -43,0 pkt

08:00 Wielka Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 3,9%. Prognoza: 3,9%

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany składu RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

OEX
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 USD na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

MCI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 9,6% rdr. Prognoza: -3,4% rdr

Świat
15:00 USA: Indeks cen nieruchomości - FHFA
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,3% mdm

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki oraz przyjęcia zasad realizacji programu motywacyjnego.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmian w RN oraz przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu i wycofania ich z obrotu na NC.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 250.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 5,5%. Prognoza: 5,5%

14:00 Polska: Podaż pieniądza M3 
NBP

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 9,4% rdr. Prognoza: 9,6% rdr

Świat
14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 5245 tys.

16:00 USA: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 765 tys. Prognoza: 661 tys. 

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

ATM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,97 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ringier Axel Springer Media.

Świat
Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: kwiecień. Poprzednia wartość: 86,1 pkt. Prognoza: 80,0 pkt

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 656,34 8,23 (0,50%) 20.10
DAX 12 736,95 -117,71 (-0,92%) 20.10
SP500 3 443,12 16,20 (0,47%) 20.10
FTSE 5 889,22 4,57 (0,08%) 20.10
CAC 4 929,28 0,01 (0,00%) 20.10

Notowania akcji

wtorek, 17:04 wtorek, 17:04 wtorek, 17:04
ALLEGRO 85,0000 1,92%
CDPROJEKT 367,9000 -1,10%
PZU 22,1800 -1,55%
KGHM 128,2000 2,56%
PLAY 38,8000 0,26%
PEKAO 47,5900 -0,27%
DINOPL 234,6000 0,17%
PKOBP 20,5800 0,05%
PKNORLEN 42,4500 -0,45%
PGNIG 5,0040 8,08%
ALLEGRO 85,00 1,92%
BIOMEDLUB 19,40 2,65%
MERCATOR 630,00 0,64%
XTB 17,05 -0,87%
CDPROJEKT 367,90 -1,10%
AIRWAY 2,58 -10,42%
PKNORLEN 42,45 -0,45%
4MASS 0,87 -3,53%
INNOGENE 81,00 15,06%
JSW 20,21 -5,56%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,2% IX 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% IX 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 5,9% IX 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.