Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5, 6, 7 i 8 podjętych na NWZA w dniu 25 lutego 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

CMI
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

JWA
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

CDA
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.

Świat
11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w usługach
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 11,1 pkt. prognoza: -3,1 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w gospodarce
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 103,4 pkt. Prognoza: 93,0 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów konsumentów
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -6,6 pkt. Prognoza: -11,6 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów biznesu
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -0,06 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów producentów
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -6,2 pkt. Prognoza: -12,7 pkt

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.

VRG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

IFM
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie zarządu oraz wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członka zarządu spółki oraz zmiany statutu.

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

CDA
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Polska
14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego - kwartalne 
GUS

Okres: IV kw. Poprzednia wartość: -181 mld EUR

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 2,4%. Prognoza: 2,4%

01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 2,4%. Prognoza: 2,4%

03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 29,6 pkt

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 35,7 pkt. Prognoza: 45,0 pkt

08:00 Wielka Brytania: PKB s.a., fin. 
Makro

Okres: IV kw. Poprzednia wartość: 1,2% rdr. Prognoza: 1,1% rdr

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 5,0%. Prognoza: 5,1%

15:00 USA: Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 2,9% rdr. Prognoza: 3,2% rdr

16:00 USA: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 130,7 pkt. Prognoza: 112,0 pkt

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 505.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki, podziału akcji, zmiany statutu oraz upoważnienia likwidatora.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: marzec. Poprzedna wartość: 48.2 pkt. Prognoza: 46,5 pkt

Świat
03:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 40,3 pkt. Prognoza: 45,8 pkt

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 48,0 pkt. Prognoza: 45,4 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 49,2 pkt. Prognoza: 44,7 pkt

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 7,4%. Prognoza: 7,4%

15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 50,7 pkt. Prognoza: 49,2 pkt

15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 50,7 pkt. Prognoza: 49,2 pkt

16:00 USA: Wydatki na inwestycje budowlane 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1,8% mdm. Prognoza: 0,6% mdm

16:00 USA: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 50,1 pkt. Prognoza: 45,0 pkt

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

MCI
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych oraz wypłaty dywidendy za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Świat
14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 3283 tys. Prognoza: 3000 tys. 

16:00 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza: -0,6% mdm

16:00 USA: Zamówienia w przemyśle 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: -0,5% mdm. Prognoza: 0,2% mdm

16:00 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin. 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartoć: 0,1% mdm. Prognoza: 1,2% mdm

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.090.000 akcji zwykłych na okaziciela.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN nowej X kadencji oraz powołania członków RN nowej X kadencji.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki PRIME (PMT) pod nazwą EMTASIA (EMA) w związku ze zmianą firmy.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.500 akcji serii G i 1.350 akcji serii H.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.

Świat
Chiny: Inflacja PPI 
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: -0,4% rdr

03:45 Chiny: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 26,5 pkt

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 52,5 pkt. Prognoza: 34,2 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 52,6 pkt. Prognoza: 28,2 pkt

14:30 USA: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 3,5%. Prognoza: 3,9%

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 49,4 pkt. Prognoza: 39,1 pkt

16:00 USA: Indeks ISM dla usług
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 57,3 pkt. Prognoza: 44,0 pkt

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 265,69 19,93 (0,89%) 17:15
DAX 15 640,47 70,11 (0,45%) 17:37
SP500 4 421,18 20,54 (0,47%) 21:43
FTSE 7 078,42 61,79 (0,88%) 17:36
CAC 6 633,77 24,46 (0,37%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PKNORLEN 72,5400 1,40%
KGHM 200,5000 4,07%
CDPROJEKT 184,0000 0,12%
ALLEGRO 67,7500 -1,58%
XTB 13,1100 -20,88%
DINOPL 305,5000 1,94%
PKOBP 37,8800 -0,29%
LPP 13900,0000 2,28%
PZU 37,5000 -0,11%
PEKAO 94,2400 0,96%
CDPROJEKT 184,00 0,12%
MERCATOR 198,60 -12,59%
PKNORLEN 72,54 1,40%
BIOMEDLUB 8,47 -2,76%
MABION 61,90 3,00%
JSW 35,17 4,95%
PZU 37,50 -0,11%
XTB 13,11 -20,88%
FARM51 60,40 -1,79%
POLTRONIC 1,57 -7,10%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% VI 2021
PKB rdr -1,2% I kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,9% VI 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 802,42 zł VI 2021
Produkcja przemysłowa rdr 18,4% VI 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.