Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

CDA
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

JWA
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej, podwyższenie kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

CMI
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5, 6, 7 i 8 podjętych na NWZA w dniu 25 lutego 2020, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wtorek
GPW
VRG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie zarządu oraz wypłaty zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok.

IFM
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału wyniku finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członka zarządu spółki oraz zmiany statutu.

NWZA ws. wycofania akcji z obrotu na NC, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

CDA
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. powołania członka RN, zatwierdzenia bilansu otwarcia likwidacji spółki, podziału akcji, zmiany statutu oraz upoważnienia likwidatora.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 300 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 505.200 akcji zwykłych na okaziciela serii A.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.

MCI
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok, pokrycia straty z lat ubiegłych oraz wypłaty dywidendy za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki PRIME (PMT) pod nazwą EMTASIA (EMA) w związku ze zmianą firmy.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN nowej X kadencji oraz powołania członków RN nowej X kadencji.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.500 akcji serii G i 1.350 akcji serii H.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.090.000 akcji zwykłych na okaziciela.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 644,74 14,30 (0,88%) 25.05
DAX 11 391,28 317,41 (2,87%) 25.05
SP500 2 955,45 6,94 (0,24%) 22.05
FTSE 5 993,28 -21,97 (-0,37%) 22.05
CAC 4 539,91 95,35 (2,15%) 25.05

Notowania akcji

poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04 poniedziałek, 17:04
CDPROJEKT 397,5000 1,04%
DINOPL 180,8000 3,08%
PZU 28,9200 -0,21%
PKOBP 21,2500 0,47%
KGHM 80,4400 0,65%
BIOMEDLUB 4,0500 6,58%
PGNIG 3,8450 2,40%
PEKAO 51,5000 1,66%
PKNORLEN 63,0600 0,90%
PLAY 29,7800 0,95%
BIOMEDLUB 4,05 6,58%
JSW 13,62 4,57%
CDPROJEKT 397,50 1,04%
CCC 44,35 1,49%
MERCATOR 44,50 -2,41%
PEKAO 51,50 1,66%
PKOBP 21,25 0,47%
KGHM 80,44 0,65%
RAFAKO 0,83 -3,16%
PKNORLEN 63,06 0,90%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% IV 2020
PKB rdr 1,9% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 5,7% IV 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -24,6% IV 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.