Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
IQP
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, połączenia IQ Partners S.A. z PunkPirates sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, zatwierdzenia powołania członka RN oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,97 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ringier Axel Springer Media.

BOA
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.

CDA
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 r.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3
NBP

Okres: luty. Poprzednia wartość: 9,3% rdr. Prognoza: 9,0% rdr

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN, widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki oraz przyjęcia zasad realizacji programu motywacyjnego.

CTE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 48.062 akcji serii K oraz 40.000 akcji serii L.

CWA
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5,5% rdr. Prognoza: 5,5% rdr

Świat
15:00 USA: Indeks Fed z Richmond
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartosć: -2 pkt. Prognoza: -10 pkt

15:00 USA: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 764 tys. Prognoza: 750 tys.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 przyszłymi zyskami oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2019 i wypłaty dywidendy.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI 

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1,8% rdr. Prognoza: 1,6% rdr

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 96,0 pkt. Prognoza: 87,5 pkt

10:30 Wielka Brytania: Inflacja PPI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1,1% rdr. Prognoza: 0,9% rdr

14:00 USA: Indeks cen nieruchomości - FHFA 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza: 0,4% mdm

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA

WZA

NWZA ws. zmian statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 40,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku oraz pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie przez przejęcie spółki EUCO Marketing Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy przez spółkę EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAŃ Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie bądź zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.

WZA

NWZA ws. ubieganie się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW wszystkich akcji spółki, zmiany statutu, powołania do RN nowego członka oraz ustalenia liczebności RN.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 50.556 akcji serii B, 17 akcji serii C, 16.100 akcji serii F.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Świat
10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5,2% rdr. Prognoza: 5,2% rdr

13:30 USA: PKB (annualizowany), fin.
Makro

Okres: IV kw. Poprzednia wartość: 2,1%. Prognoza: 2,1%

13:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 281 tyys. Prognoza: 750 tys.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. zmiany statutu, utworzenia i wprowadzenia Programu Opcyjnego, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru, połączenia Agora S.A. z Agora - Poligrafia sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 i wypłaty dywidendy.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

CDA
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Świat
13:30 USA: Dochody Amerykanów 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza: 0,4% mdm

13:30 USA: Wydatki Amerykanów 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,2% mdm

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 549,74 -75,80 (-4,66%) 28.10
DAX 11 560,51 -503,06 (-4,17%) 28.10
SP500 3 271,03 -119,65 (-3,53%) 28.10
FTSE 5 582,80 -146,19 (-2,55%) 28.10
CAC 4 571,12 -159,54 (-3,37%) 28.10

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
CDPROJEKT 331,0000 -9,09%
ALLEGRO 87,6700 -7,36%
KGHM 123,3000 -2,03%
PKOBP 19,3800 -6,69%
PZU 20,5500 -2,97%
MERCATOR 574,0000 -7,12%
PEKAO 43,0000 -6,62%
DINOPL 217,4000 -1,98%
PLAY 38,8200 0,05%
PKNORLEN 37,7400 -2,35%
ALLEGRO 87,67 -7,36%
BIOMEDLUB 16,50 -10,57%
CDPROJEKT 331,00 -9,09%
ONEMORE 15,30 -22,53%
PKNORLEN 37,74 -2,35%
XTB 16,65 -6,46%
MERCATOR 574,00 -7,12%
INNOGENE 78,40 -7,55%
PZU 20,55 -2,97%
BORUTA 0,75 -15,54%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,2% IX 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% IX 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 371,56 zł IX 2020
Produkcja przemysłowa rdr 5,9% IX 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.