Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

VCP
WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, odwołania i powołania nowego składu RN.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za IV kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Introl S.A., po 2,30 zł za sztukę.

Polska
14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego 
GUS

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 990 mld EUR. Prognoza: 2524 mld EUR

Świat
02:30 Chiny: Ceny nieruchomości 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 6,3% rdr.

03:00 Chiny: Produkcja przemysłowa 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 6,9% rdr. Prognoza: 1,5% rdr

03:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 8,0% rdr. Prognoza: 0,8% rdr

13:30 USA: Indeks NY Empire State
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 12,9 pkt. Prognoza: 4,4 pkt

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.

BOS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.

WZA

NWZA ws. wyboru członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie budowy księgi popytu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał nr 20 i 21 ZWZA z 26 czerwca 2019 roku.

Świat
10:30 Wielka Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 3,8%. Prognoza: 3,8%

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 8,7 pkt. Prognoza: 29 pkt

13:30 USA: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,2% mdm

15:00 USA: Zapasy niesprzedanych towarów (m/m)
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: -0,1% mdm

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,65 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez WING IHC Zrt.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.268.347 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

13:30 USA: Pozwolenia na budowę domów

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1550 tys. Prognoza: 1550 tys. 

Polska
10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 6440,9 tys.

10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto 
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5282,8 PLN

Świat
13:30 USA: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1567 tys. Prognoza: 1505 tys. 

Czwartek
GPW
GTC
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany nazwy spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,51 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Zakończenie budowy księgi popytu.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa 
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 1,1% rdr. Prognoza: 1,6 % rdr

Świat
13:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzeń. Poprzednia wartość: 211 tys. Prognoza: 218 tys. 

13:30 USA: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: marzec. Poprzednia wartość: 36,7 pkt. Prognoza: 10 pkt

15:00 USA: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 0,8%. Prognoza: 0,1% 

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

FON
WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych za rok 2019, 2020.

WZA

NWZA ws. zatwierdzenia firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki oraz do oceny raportów rocznych za rok 2019, 2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Introl S.A., po 2,30 zł za sztukę.

CTE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

BPX
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

CCS
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

S4E
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

IFM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

CTE
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

ERG
WZA

NWZA ws. zmiany uchwały numer 17 ZWZ z 30 marca 2017 r., zamknięcia programu skupu akcji własnych, udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie na nabycie akcji własnych spółki w celu dalszej odsprzedaży, pokrycia straty za rok 2012 i rok 2014 oraz zmniejszenia wyniku finansowego w latach 2011, 2013 i 2016.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack z 40,38 zł na 40,50 zł za sztukę.

TXM
Splity

Split akcji w stosunku 1:50.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 29.397 akcji serii D oraz 5.213 akcji serii F.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna 
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5,7% rdr. Prognoza: 5,9% rdr

10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa 
GUS

Okres: luty. Poprzednia wartość: 6,5% rdr

Świat
15:00 USA: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5,46 mln. Prognoza: 5,50 mln

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 853,38 23,34 (1,28%) 17:15
DAX 13 382,30 91,14 (0,69%) 17:37
SP500 3 662,45 40,82 (1,13%) 21:59
FTSE 6 384,73 118,54 (1,89%) 17:36
CAC 5 581,64 63,09 (1,14%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
CDPROJEKT 406,0000 4,24%
PKNORLEN 56,9800 2,96%
ALLEGRO 75,0100 -2,67%
KGHM 157,0000 5,37%
PZU 25,6900 2,27%
TSGAMES 496,5000 -12,74%
PKOBP 26,5600 0,61%
LOTOS 33,7200 -2,74%
MERCATOR 478,0000 -6,27%
PEKAO 57,3000 0,99%
BIOMEDLUB 11,10 1,83%
CDPROJEKT 406,00 4,24%
PKNORLEN 56,98 2,96%
MERCATOR 478,00 -6,27%
ALLEGRO 75,01 -2,67%
INNOGENE 36,10 -13,22%
JSW 23,60 -3,56%
LOTOS 33,72 -2,74%
PZU 25,69 2,27%
PKOBP 26,56 0,61%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,0% XI 2020
PKB rdr -1,5% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% X 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 458,88 zł X 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,0% X 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.