Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Splity

Scalenie akcji w stosunku 10:1.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.

PBG
WZA

NWZA ws. odwołania członka RN, ustalenia liczby członków RN, wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany brzmienia statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 66,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez AOC Health GmbH.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 17 ZWZ z 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. oraz rozwiązania obecnego i utworzenia nowego kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3 
NBP

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 8,3% rdr. Prognoza: 8,8% rdr

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 95,9 pkt. Prognoza: 95 pkt

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii E, zmiany statutu oraz powołania do RN trzech nowych członków.

R22
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000.000 akcji zwykłych na okaziciela.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

CDA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 5,2% rdr. Prognoza: 5,5% rdr

Świat
08:00 Niemcy: PKB n.s.a., fin. 
Makro

Okres: IV kw. Poprzednia wartość: 1,0% rdr. Prognoza: 0,3% rdr

15:00 USA: Indeks cen nieruchomości - FHFA
Makro

Ores: grudzień. Poprzednia wartość; 0,2% mdm

15:00 USA: Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii 
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 2,6% rdr. Prognoza: 2,6% rdr

16:00 USA: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 131,6 pkt. Prognoza: 132,4 pkt

Środa
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki „Impel” S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Impel Agile S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą "Ciepłownia", udzielenie zgody na ustanowienie zabezpieczeń umowy kredytu oraz wynagradzania członków RN.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.

Świat
16:00 USA: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 694 tys. Prognoza: 708 tys. 

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do przeprowadzenia skupu akcji własnych.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H oraz pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii H.

FMG
WZA

NWZA ws. zmian statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z pozbawieniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zakład produkcyjny w Opalenicy, zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej zakład produkcyjny w Dobrym Mieście oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.166.665 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru oraz powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

WZA

NWZA ws. określenia liczby członków zarządu, powołania nowego członka zarządu, zmian statutu oraz zatwierdzenia "Regulaminu Rady Nadzorczej Rainbow Tours Spółki Akcyjnej".

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w drodze subskrypcji otwartej, pozbawienia prawa poboru, zmian statutu, zmian Regulaminu RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, odwołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Świat
USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst.
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: -0,1% mdm

11:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 5,0% rdr

14:30 USA: PKB (annualizowany), rew.
Makro

Okres: IV kw. Poprzednia wartość: 2,1%. Prognoza: 2,1%

14:30 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 2,4% mdm. Prognoza: -1,5% mdm

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego, trwający od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego od 01.10.2019r. do 30.09.2020r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członków RN na nową kadencję.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego raportu za IV kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwał nr 5 i 6 NWZ z 25 września 2019, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji spółki i zmiany statutu.

Polska
10:00 Polska: PKB n.s.a., fin. 
GUS

Okres: IV kw. Poprzednia wartość: 3,9% rdr. Prognoza: 3,1% rdr

Świat
00:50 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 2,2%

00:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: -2,6% rdr

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a.
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 5,0%

10:00 Polska: PKB n.s.a., fin. 
Makro

Okres: IV kw. Poprzednia wartość: 3,9% rdr. Prognoza: 3,1% rdr

14:30 USA: Dochody Amerykanów 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,3% mdm

14:30 USA: Wydatki Amerykanów
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,3% mdm

16:00 USA: Indeks Chicago PMI
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 42,9 pkt. Prognoza: 45,8 pkt

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wycofanie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Świat
02:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 54,1 pkt

02:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: luty. Poprzednia wartość: 50,0 pkt

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 253,45 -12,24 (-0,54%) 30.07
DAX 15 544,39 -96,08 (-0,61%) 30.07
SP500 4 395,26 -23,89 (-0,54%) 30.07
FTSE 7 032,30 -46,12 (-0,65%) 30.07
CAC 6 612,76 -21,01 (-0,32%) 30.07

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
ALLEGRO 66,1000 -2,44%
KGHM 194,6000 -2,94%
PKNORLEN 72,9400 0,55%
CDPROJEKT 184,7400 0,40%
PZU 37,6000 0,27%
PKOBP 37,8400 -0,11%
ORANGEPL 7,6600 1,06%
DINOPL 308,3000 0,92%
PGNIG 6,2860 -0,98%
PEKAO 94,1200 -0,13%
CDPROJEKT 184,74 0,40%
MERCATOR 205,10 3,27%
BBINWEST 11,60 -0,85%
MABION 62,80 1,45%
XTB 13,72 4,65%
BIOMEDLUB 8,24 -2,72%
JSW 34,80 -1,05%
PKNORLEN 72,94 0,55%
FARM51 63,40 4,97%
PZU 37,60 0,27%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 5,0% VII 2021
PKB rdr -1,2% I kw. 2021
Stopa bezrobocia 5,9% VI 2021
Przeciętne wynagrodzenie 5 802,42 zł VI 2021
Produkcja przemysłowa rdr 18,4% VI 2021
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.