Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu, sprawozdania finansowego, udzielenia absolutorium członkom zarządu i członkom RN oraz powołania w skład RN.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków RN.

Świat
02:30 Chiny: Inflacja CPI
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 4,5% rdr

02:30 Chiny: Inflacja PPI
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: -0,5% rdr

Wtorek
GPW
ELQ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. wprowadzenia zmian w statucie.

WZA

NWZA ws. połączenia URSUS S.A. ze spółką URSUS BUS S.A.

Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii EE w wykonaniu prawa poboru.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Świat
10:30 Wielka Brytania: PKB 
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 0,6% rdr

10:30 Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: -1,6% rdr

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportów za I, II i III kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.

PIK
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 40,38 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton AB i Colorpack.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

BIK
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.121 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

ARI
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację odkupu akcji własnych spółki.

WZA

NWZA ws. połączenia URSUS S.A. ze spółką URSUS BUS S.A.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Świat
20:00 USA: Budżet federalny 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: -13,3 mld USD

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnych skonsolidowanych wyników za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 81.535 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.

LUG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczaniem na skup akcji własnych spółki.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Polska
Polska: Saldo rachunku bieżącego 
GUS

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 1457 mln EUR

Świat
Chiny: Podaż pieniądza M2
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 8,7% rdr

Chiny: Nowe kredyty
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 1140 mld CNY

08:00 Niemcy: Inflacja HICP, fin. 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 1,5% rdr. Prognoza: 1,6% rdr

08:00 Niemcy: Inflacja CPI, fin. 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 1,5% rdr. Prognoza: 1,7% rdr

14:30 USA: Inflacja CPI 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: 2,3% rdr. Prognoza: 2,4% rdr

Piątek
GPW
M4B
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

SFD
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

VCP
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

IU
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

ERS
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

EC2
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

BPC
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

DCD
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

RSY
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

CSY
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

CWA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

IDH
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 oraz za cały 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN, wyboru członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za okres od 01.10.2019 do 31.12.2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 12 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

JWA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

APS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

KME
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

BVT
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Polska
Polska: Inflacja CPI, fin.
GUS

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 3,4% rdr. Prognoza: 4,1% rdr 

Świat
11:00 Strefa Euro: PKB s.a., rew. 
Makro

Okres: IV kw. Poprzednia wartość: -1,5% rdr

11:00 Strefa Euro: Bilans handlu zagranicznego n.s.a. 
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 20,7 mld EUR

14:30 USA: Sprzedaż bez samochodów 
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość; 0,7% mdm. Prognoza: 0,4% mdm

14:30 USA: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość:0,3% mdm. Prognoza 0,3% mdm

15:15 USA: Produkcja przemysłowa 
Makro

Okres: styczeń. Poprzednia wartość: -0,3% mdm. Prognoza: -0,1% mdm

16:00 USA: Zapasy niesprzedanych towarów 
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: -0,2% mdm

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 088,53 -11,35 (-0,54%) 21.02
DAX 13 579,33 -84,67 (-0,62%) 21.02
SP500 3 337,75 -35,48 (-1,05%) 21.02
FTSE 7 403,92 -32,72 (-0,44%) 21.02
CAC 6 029,72 -32,58 (-0,54%) 21.02

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 331,0000 0,76%
PKNORLEN 73,3000 0,58%
PKOBP 34,4100 -1,12%
PZU 39,6800 -1,22%
PEKAO 100,8500 -1,47%
KGHM 90,8800 -1,50%
DINOPL 166,8000 -0,36%
PLAY 34,8600 -1,97%
JSW 16,0100 0,00%
TSGAMES 294,0000 9,09%
JSW 16,01 0,00%
CDPROJEKT 331,00 0,76%
TAURONPE 1,35 0,75%
PGE 5,66 1,11%
KGHM 90,88 -1,50%
RAFAKO 0,66 -7,19%
PKNORLEN 73,30 0,58%
BOGDANKA 21,50 2,38%
PLAYWAY 390,00 2,63%
PGNIG 3,64 -1,20%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% I 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% I 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 282,8 zł I 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,1% I 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.