Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. rezygnacji członka RN oraz zmian w RN.

Wtorek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

BOA
Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał i za cały 2019 rok.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, ustanowienia w spółce programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Środa
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 514.773 akcji serii P i 9.500 akcji serii S.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy przewałaszczenia na zabezpieczenie z przewodniczącym RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy poręczenia za spółkę ENITEC Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zawarcie umów zastawów rejestrowych z W.A.M. Sp. z o.o.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału, powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok, raportu za I, II i III kwartał 2018 roku oraz raportu za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportów za I, II i za II kwartał 2019 roku oraz raportu za 2018 rok i raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.102 akcji serii D i 6.385 akcji serii F.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na NC.

Sobota
GPW

Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 115,18 1,69 (0,08%) 17:15
DAX 13 789,00 107,81 (0,79%) 17:37
SP500 3 391,12 20,83 (0,62%) 20:30
FTSE 7 457,02 75,01 (1,02%) 17:36
CAC 6 111,24 54,42 (0,90%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PKNORLEN 73,4400 -2,73%
CDPROJEKT 330,8000 0,55%
PKOBP 35,1300 -0,06%
PEKAO 101,9500 0,34%
CYFRPLSAT 28,7200 1,92%
PZU 40,1900 1,49%
DINOPL 169,5000 1,56%
JSW 17,1800 -3,75%
PLAY 35,7200 0,62%
KGHM 93,7200 0,34%
CDPROJEKT 330,80 0,55%
JSW 17,18 -3,75%
PGE 5,76 -2,60%
PGNIG 3,68 0,38%
TAURONPE 1,40 -2,24%
KGHM 93,72 0,34%
CCC 96,00 -0,67%
PKNORLEN 73,44 -2,73%
PLAYWAY 389,00 0,52%
MABION 55,90 -7,91%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 4,4% I 2020
PKB rdr 3,1% IV kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,5% I 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 282,8 zł I 2020
Produkcja przemysłowa rdr 3,8% XII 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.