Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii R z prawem poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. powołania na funkcję członka RN oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii H oraz dematerializację akcji serii H.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018 oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.

FMG
WZA

NWZA ws. połączenia spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Financial Assets Management Group S.A., jako spółką przejmującą.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 15 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym w dniu 30 czerwca 2019 roku.

WZA

NWZA

Środa
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad Sp. z o.o.

WZA

NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia zarządowi nowego upoważnienia, wprowadzenie akcji serii A i B1 na NC.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4,88 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.

JWA
WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.

WZA

NWZA

WZA

NWZA ws. połączenia spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.

WZA

NWZA ws. rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, zasad postępowania przy zawieraniu umów, obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, wprowadzenia w spółkach wobec których spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.

WZA

NWZA ws. aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł, zmiany statutu oraz zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.

PBG
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umów przewidujących zarządzanie pomiędzy spółką, a wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi spółkami zależnymi, wyrażenia zgody na zawieranie umów sprzedaży lokali przez spółkę lub spółki zależne na rzecz członków zarządu oraz kadry kierowniczej.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

TIM
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 073,11 -19,01 (-0,91%) 17:03
DAX 13 163,15 108,35 (0,83%) 17:02
SP500 3 148,22 30,79 (0,99%) 17:02
FTSE 7 237,43 99,58 (1,40%) 17:02
CAC 5 864,68 63,13 (1,09%) 17:02

Notowania akcji

dzisiaj, 16:48 dzisiaj, 16:48 dzisiaj, 16:48
PKNORLEN 82,2000 -6,21%
PKOBP 34,1700 -1,73%
PGNIG 4,3060 -3,28%
LOTOS 84,3800 -1,19%
PEKAO 96,0000 -1,28%
PZU 37,1700 0,95%
PGE 8,1560 -2,42%
CDPROJEKT 260,2000 -0,69%
KGHM 92,6200 3,09%
ENERGA 7,1000 4,80%
JSW 19,68 4,29%
CDPROJEKT 260,20 -0,69%
ENERGA 7,10 4,80%
TAURONPE 1,70 0,41%
KGHM 92,62 3,09%
PZU 37,17 0,95%
CIGAMES 0,86 -2,27%
PKNORLEN 82,20 -6,21%
GETIN 1,78 1,02%
PLAYWAY 210,50 -1,17%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.