Kalendarium rynków


-
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportów za I, II i III kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportów za I, II i III kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.

Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. powołania na funkcję członka RN oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii H oraz dematerializację akcji serii H.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii R z prawem poboru oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. z Penta Hospitals Poland sp. z o.o., podwyższenia kapitału zakładowego EMC Instytut Medyczny S.A. oraz zgody na proponowane zmiany statutu EMC Instytut Medyczny S.A.

FMG
WZA

NWZA ws. połączenia spółki Polski Operator Energetyczny Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, ze spółką Financial Assets Management Group S.A., jako spółką przejmującą.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.279.909 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

WZA

NWZA ws. wypłaty dywidendy z niepodzielonej części zysku za rok 2018 oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku spółki.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 15 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018/2019 zakończonym w dniu 30 czerwca 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.703.705 akcji serii Z oraz 7.500.000 akcji serii AA.

WZA

NWZA

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Środa
GPW
Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Rolmex po cenie 65 zł za akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4,88 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wyboru członka RN, zmiany statutu, uchylenia dotychczasowego upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz udzielenia zarządowi nowego upoważnienia, wprowadzenie akcji serii A i B1 na NC.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad Sp. z o.o.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i zmian w składzie RN.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Finergis Investments i Marka Górskiego po cenie 3,88 zł za akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.167.500 akcji serii A, 107.500 akcji serii B, 127.500 akcji serii D.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.

WZA

NWZA ws. aktualizacji ceny emisyjnej akcji serii Ł, zmiany statutu oraz zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.

WZA

NWZA ws. rozporządzenia składnikami aktywów trwałych, zasad i trybu zbywania składników aktywów trwałych, zasad postępowania przy zawieraniu umów, obowiązku przedkładania sprawozdania ze stosowania dobrych praktyk, wprowadzenia w spółkach wobec których spółka jest przedsiębiorcą dominującym zasad wymienionych w ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym, zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki z Suwary Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności naniesień na nieruchomości.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,82 zł na akcję.

WZA

NWZA

JWA
WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, utworzenia kapitału rezerwowego, zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Mirbud SA po cenie 1,64 zł za akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,82 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 93.750 akcji serii A oraz 37.800 akcji serii B.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.

TIM
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,22 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru w całości, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.

PBG
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmian statutu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umów przewidujących zarządzanie pomiędzy spółką, a wszystkimi obecnymi oraz przyszłymi spółkami zależnymi, wyrażenia zgody na zawieranie umów sprzedaży lokali przez spółkę lub spółki zależne na rzecz członków zarządu oraz kadry kierowniczej.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego, trwające od 01.04.2019 r. do 30.09.2019 r.

Sobota
-

Indeksy

WIG20 2 175,95 2,21 (0,10%) 17.01
DAX 13 526,13 96,70 (0,72%) 17.01
SP500 3 329,62 12,81 (0,39%) 17.01
FTSE 7 674,56 64,75 (0,85%) 17.01
CAC 6 100,72 61,69 (1,02%) 17.01

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 266,5000 -5,60%
PZU 41,6500 1,71%
PEKAO 103,5000 0,78%
PKNORLEN 86,2400 0,77%
PKOBP 35,0000 0,34%
KGHM 101,0000 1,51%
PGNIG 4,2500 -0,56%
CYFRPLSAT 28,6000 -0,56%
DINOPL 155,6000 1,50%
ORANGEPL 7,8650 1,29%
CDPROJEKT 266,50 -5,60%
JSW 22,68 -1,82%
CIGAMES 0,82 -6,99%
KGHM 101,00 1,51%
URSUS 0,79 -2,72%
COLUMBUS 22,80 -3,39%
TAURONPE 1,59 0,69%
CCC 96,95 0,00%
01CYBATON 8,85 6,63%
GEOTRANS 20,00 5,26%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% XII 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 1,4% XI 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.