Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Świat
00:50 Japonia: PKB n.s.a., fin. 
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 0,9% rdr. Prognoza: 1,4% rdr

08:00 Niemcy: Bilans handlu zagranicznego s.a. 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 19,2 mld EUR. Prognozy: 19,0 mld EUR

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 15 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Świat
Chiny: Podaż pieniądza M2
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 8,4% rdr. Prognoza: 8,4% rdr

Chiny: Nowe kredyty 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 661,3 mld CNY. Prognoza: 1200 mld CNY

Chiny: Podaż pieniądza M2
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 8,4% rdr. Prognoza: 8,4% rdr

02:30 Chiny: Inflacja PPI
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: -1,6% rdr. Prognoza: -1,5% rdr

02:30 Chiny: Inflacja CPI
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 3,8% rdr. Prognoza: 4,2% rdr

10:30 Wielka Brytania: PKB 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,9% rdr. Prognoza: 0,6% rdr

10:30 Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -1,8% rdr. Prognoza: -1,5% rdr

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: -2,1 pkt. Prognoza: 0,5 pkt

14:30 USA: Wydajność pracy, fin.
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 2,5% kdk. Prognoza: -0,3% kdk

14:30 USA: Jednostkowe koszty pracy, fin. 
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 2,4% kdk. Prognoza: 3,6% kdk

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.120 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 534.161 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZAP Sznajder Batterien S.A.

Świat
14:30 USA: Inflacja CPI
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 1,8% rdr. Prognoza: 2,0% rdr

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,45 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2018.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 trwające od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

TIM
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

Świat
08:00 Niemcy: Inflacja CPI, fin. 
Makro

Okres:listopad. Poprzednia wartość: 1,1% rdr. Prognoza: 1,1% rdr

08:00 Niemcy: Inflacja HICP, fin. 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,9% rdr. Prognoza: 1,2% rdr

14:30 USA: Inflacja PPI 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 1,1% rdr

15:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 203 tys. Prognoza: 211 tys.

Piątek
GPW
TIM
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wykluczenie akcji z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

WZA

NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku 2019/2020.

WZA

NWZA

Polska
10:00 Polska: Inflacja CPI, fin. 
GUS

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 2,5% rdr. Prognoza: 2,6% rdr

Świat
05:30 Japonia: Produkcja przemysłowa n.s.a., fin. 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; 1,3% rdr. Prognoza: -7,4% rdr

09:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Luis de Guindos

14:30 USA: Sprzedaż bez samochodów 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,4% mdm

14:30 USA: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,3% mdm

14:30 USA: Sprzedaż bez samochodów i paliw
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,1% mdm

17:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku 
Makro

John Williams

17:00 USA: Zapasy niesprzedanych towarów 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,1% mdm

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportów za I, II i III kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportów za I, II i III kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.

-

Indeksy

WIG20 2 064,79 -8,32 (-0,40%) 10:29
DAX 13 143,83 -22,75 (-0,17%) 10:27
SP500 3 145,91 28,48 (0,91%) 06.12
FTSE 7 218,96 -20,70 (-0,29%) 10:27
CAC 5 849,04 -22,87 (-0,39%) 10:27

Notowania akcji

dzisiaj, 10:14 dzisiaj, 10:14 dzisiaj, 10:14
PKOBP 33,8600 -0,50%
PZU 37,4100 0,08%
KGHM 93,1000 0,22%
PEKAO 94,6400 -0,92%
PKNORLEN 81,6400 -0,58%
KERNEL 40,8500 -0,37%
JSW 19,6200 -0,05%
CDPROJEKT 260,5000 -0,31%
PGNIG 4,3140 0,33%
PLAY 32,4600 -1,16%
PKNORLEN 81,64 -0,58%
JSW 19,62 -0,05%
ENERGA 7,07 -0,42%
CDPROJEKT 260,50 -0,31%
KGHM 93,10 0,22%
PGNIG 4,31 0,33%
TAURONPE 1,72 0,17%
CIGAMES 0,85 -0,81%
GETIN 1,83 2,81%
RAFAKO 0,91 -1,62%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.