Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 15 zł na akcję.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Środa
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.120 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZAP Sznajder Batterien S.A.

WZA

NWZA ws. emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 534.161 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.

WZA

NWZA ws. odwołania członka RN, ustalenia liczebności RN, wynagrodzenia członków/przewodniczącego RN oraz powołania członków RN.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 trwające od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

TIM
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany składu RN oraz powołania rewidenta.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,45 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

Piątek
GPW
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Ostatni dzień notowania na GPW 10.279.909 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku 2019/2020.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wykluczenie akcji z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA

TIM
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportów za I, II i III kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportów za I, II i III kwartał 2019 roku oraz za cały 2018 rok.

-

Indeksy

WIG20 1 631,66 -13,66 (-0,83%) 17:15
DAX 12 177,18 -468,57 (-3,71%) 17:37
SP500 3 387,07 -78,32 (-2,26%) 19:22
FTSE 5 792,01 -68,27 (-1,16%) 17:36
CAC 4 816,12 -93,52 (-1,90%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
ALLEGRO 91,7000 3,03%
CDPROJEKT 360,0000 1,84%
PLAY 38,7400 0,00%
KGHM 125,0000 -1,19%
XTB 17,1000 3,64%
PZU 21,8300 -3,11%
PKNORLEN 40,1200 -3,93%
PKOBP 20,8500 -0,57%
BIOMEDLUB 18,0000 -3,23%
ALIOR 13,9100 3,92%
BIOMEDLUB 18,00 -3,23%
XTB 17,10 3,64%
ALLEGRO 91,70 3,03%
CDPROJEKT 360,00 1,84%
MERCATOR 600,00 -2,28%
INNOGENE 88,80 9,09%
PKNORLEN 40,12 -3,93%
BORUTA 0,86 -9,47%
4MASS 0,77 -10,93%
JSW 18,84 -7,08%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,2% IX 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% IX 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 5,9% IX 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.