Kalendarium rynków


-
Sobota
Niedziela
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 15 zł na akcję.

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,06 USD na akcję.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 15 zł na akcję.

WZA

ZWZA

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Środa
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 534.161 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZAP Sznajder Batterien S.A.

WZA

NWZA ws. emisji obligacji serii F i G zamiennych na akcje serii D, wyłączenia w całości prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.120 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

WZA

NWZA ws. odwołania członka RN, ustalenia liczebności RN, wynagrodzenia członków/przewodniczącego RN oraz powołania członków RN.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,45 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 trwające od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.

TIM
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany składu RN oraz powołania rewidenta.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji wszystkich zdematerializowanych akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty uzyskanej w roku obrotowym 2018.

Piątek
GPW
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Ostatni dzień notowania na GPW 10.279.909 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku 2019/2020.

Wykluczenie akcji z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii F, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA

TIM
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

-

Indeksy

WIG20 2 175,95 2,21 (0,10%) 17.01
DAX 13 526,13 96,70 (0,72%) 17.01
SP500 3 329,62 12,81 (0,39%) 17.01
FTSE 7 674,56 64,75 (0,85%) 17.01
CAC 6 100,72 61,69 (1,02%) 17.01

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 266,5000 -5,60%
PZU 41,6500 1,71%
PEKAO 103,5000 0,78%
PKNORLEN 86,2400 0,77%
PKOBP 35,0000 0,34%
KGHM 101,0000 1,51%
PGNIG 4,2500 -0,56%
CYFRPLSAT 28,6000 -0,56%
DINOPL 155,6000 1,50%
ORANGEPL 7,8650 1,29%
CDPROJEKT 266,50 -5,60%
JSW 22,68 -1,82%
CIGAMES 0,82 -6,99%
KGHM 101,00 1,51%
PZU 41,65 1,71%
COLUMBUS 22,80 -3,39%
URSUS 0,79 -2,72%
TAURONPE 1,59 0,69%
CCC 96,95 0,00%
PGNIG 4,25 -0,56%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,4% XII 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% XII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 1,4% XI 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.