Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz zmiany stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR).

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019.

PGE
WZA

NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz uchylenia uchwał nr 4 NWZ z 14 grudnia 2016 r. i nr 37 ZWZ z 27 czerwca 2017 r. oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 grudnia 2016 r.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: listopd. Poprzednia wartość: 45,6 pkt. Prognoza: 46,6 pkt

Świat
01:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres; listopad. Poprzednia wartość: 48,4 pkt. Prognoza: 48,6 pkt

02:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość; 51,7 pkt. 

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość; 42,1 pkt. Prognoza: 43,8 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 45,9 pkt. Prognoza: 46,6 pkt

15:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne prezes ECB
Makro

Christine Lagarde

16:00 USA: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 48,3 pkt. Prognoza: 49,4 pkt

16:00 USA: Indeks nowych zamówień
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 49,1 pkt

16:00 USA: Indeks cen płaconych
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość; 45,4 pkt. 

16:00 USA: Wydatki na inwestycje budowlane 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,5% mdm. Prognoza: 0,3% mdm

16:00 USA: Indeks zatrudnienia
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 47,7 pkt

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws.wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek oraz zmian w składzie RN.

Świat
17:05 USA: Wystąpienie szefa Fed z Richmond 
Makro

Tom Barkin

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

PHN
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.002 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Glamox AS.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 357.000 akcji serii C, 143.000 akcji serii D, 500.000 akcji serii E.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.

Świat
02:45 Chiny: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 51,1 pkt. Prognoza: 51,2 pkt

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość; 51,5 pkt. Prognoza: 51,3 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 52,2 pkt. Prognoza: 51,5 pkt

16:00 USA: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość; 50,6 pkt. Prognoza: 51,6 pkt

16:00 USA: Indeks cen płaconych
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 56,6 pkt. 

16:00 USA: Indeks aktywności biznesowej
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość; 67,0 pkt

16:00 USA: Indeks ISM dla usług
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 54,7 pkt. Prognoza: 54,5 pkt

16:00 USA: Indeks zatrudnienia
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość; 53,7 pkt

Czwartek
GPW

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,45 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

FON
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019.

Świat
11:00 Strefa Euro: PKB s.a., fin.
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 1,2% rdr

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 213 tys. 

16:00 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -0,4% mdm. Prognoza: 0,6% mdm

16:00 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Randal K. Quarles

16:00 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin.
Makro

Okres: paźdzernik. Poprzednia wartość: -1,4% mdm. Prognoza: 0,6% mdm

16:00 USA: Zamówienia w przemyśle
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -0,6% mdm. Prognoza: -0,5% mdm

Piątek
GPW
FON
WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji bez zmiany kapitału zakładowego.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany treści statutu, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PL Detailing, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PLCFM, upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki akcji własnych spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez spółkę akcji własnych.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

Świat
08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa n.s.a. 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; -0,9% rdr

14:30 USA: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 3,6%. Prognoza: 3,6%

16:00 USA: Zapasy hurtowników 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; -0,4% mdm

21:00 USA: Kredyt konsumencki
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 9,51 mld

Sobota
Niedziela
Świat
Chiny: Bilans handlu zagranicznego 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 42,8 mld USD

-

Indeksy

WIG20 1 952,67 -0,82 (-0,04%) 22.01
DAX 13 873,97 -32,70 (-0,24%) 22.01
SP500 3 841,57 -11,00 (-0,29%) 22.01
FTSE 6 695,07 -20,35 (-0,30%) 22.01
CAC 5 559,57 -31,22 (-0,56%) 22.01

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
ALLEGRO 72,7000 -0,59%
CDPROJEKT 250,1000 -1,22%
KGHM 187,8500 -2,49%
PKNORLEN 59,6800 -0,73%
PKOBP 29,6700 -0,93%
PZU 30,5900 -0,39%
JSW 32,0500 2,33%
PEKAO 65,2600 -0,34%
DINOPL 270,2000 3,92%
MERCATOR 368,0000 1,94%
CDPROJEKT 250,10 -1,22%
MERCATOR 368,00 1,94%
BIOMEDLUB 9,04 7,36%
JSW 32,05 2,33%
PKNORLEN 59,68 -0,73%
PZU 30,59 -0,39%
KGHM 187,85 -2,49%
ALLEGRO 72,70 -0,59%
BORUTA 1,14 3,64%
SERINUS 0,53 -11,67%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,3% XII 2020
PKB rdr -1,5% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,2% XII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 973,75 zł XII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 5,4% XI 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.