Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V.

WZA

NWZA ws. użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz zmiany stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR).

PGE
WZA

NWZA ws. zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz uchylenia uchwał nr 4 NWZ z 14 grudnia 2016 r. i nr 37 ZWZ z 27 czerwca 2017 r. oraz zmiany uchwały nr 5 NWZ z 14 grudnia 2016 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 01.07.2018-30.06.2019.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w RN.

WZA

NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN delegowanych do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

WZA

NWZA ws. obniżenia wartości nominalnej akcji wszystkich serii przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu ich ilości bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 5 NWZ z 29 kwietnia 2019 r. w przedmiocie emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii N, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws.wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umów pożyczek oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 357.000 akcji serii C, 143.000 akcji serii D, 500.000 akcji serii E.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

PHN
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 35.002 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Glamox AS.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,45 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019.

FON
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

WZA

NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.

Piątek
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany treści statutu, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PL Detailing, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PLCFM, upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki akcji własnych spółki.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 327.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 USD na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

FON
WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz obniżenia wartości księgowej akcji bez zmiany kapitału zakładowego.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. skupu akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu przez spółkę akcji własnych.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 890,11 -7,86 (-0,41%) 03.12
DAX 13 252,86 -60,38 (-0,45%) 03.12
SP500 3 666,72 -2,29 (-0,06%) 03.12
FTSE 6 490,27 26,88 (0,42%) 03.12
CAC 5 574,36 -8,65 (-0,15%) 03.12

Notowania akcji

czwartek, 17:04 czwartek, 17:04 czwartek, 17:04
CDPROJEKT 421,0000 -0,94%
ALLEGRO 74,8000 -0,53%
KGHM 166,8000 1,31%
PKNORLEN 55,4800 -1,49%
PKOBP 27,5000 0,88%
PZU 26,0900 -1,36%
PEKAO 57,9800 -1,99%
ORANGEPL 6,5800 0,77%
JSW 25,5900 5,31%
LOTOS 33,1200 -1,87%
CDPROJEKT 421,00 -0,94%
BIOMEDLUB 11,90 -7,03%
PKNORLEN 55,48 -1,49%
MERCATOR 471,00 1,29%
ALLEGRO 74,80 -0,53%
INNOGENE 29,40 -14,04%
JSW 25,59 5,31%
LOTOS 33,12 -1,87%
KGHM 166,80 1,31%
PZU 26,09 -1,36%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,0% XI 2020
PKB rdr -1,5% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% X 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 458,88 zł X 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,0% X 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.