Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 68,43 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BI 7 sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii L, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN nowej kadencji.

WZA

NWZA ws. zmiany w statucie spółki, zwiększenia kapitału akcyjnego, odwołania i powołania członków RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: grudzień. Poprzednia wartość: 94,6 pkt

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.156 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia ze spółką zależną ROCKFORD Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3
NBP

Okres: październik. Poprzednia wartość: 9,4% rdr. Prognoza: 9,0% rdr

Świat
USA: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 701 tys. Prognoza; 708 tys.

01:00 USA: Wystąpienie publiczne prezesa Fed 
Makro

Jerome Powell

14:30 USA: Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 2,0% rdr. Prognoza: 2,1% rdr

15:00 USA: Indeks cen nieruchomości - FHFA 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Peognoza: 0,2% mdm

16:00 USA: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 125,9 pkt. Prognoza:127 pkt 

19:00 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Lael Brainard

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia umowy o zarządzanie pomiędzy Cerrad sp. z o.o. oraz spółką.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V. z 5,84 zł na 6,50 zł za sztukę.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu, zmiany zasad uchwalania istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz zatwierdzenia strategii spółki.

PGO
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 10:1.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 5,1%. Prognoza: 5,1%

Świat
14:30 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -1,2% mdm. Prognoza: -0,8% mdm

14:30 USA: PKB (annualizowany), rew.
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 2,0%. Prognoza: 1,9%

14:30 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -0,4% mdm. Prognoza: 0,1% mdm

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 227 tys. Prognoza: 221 tys. 

16:00 USA: Wydatki Amerykanów 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,3% mdm

16:00 USA: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,3% mdm

Czwartek
GPW
FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki SARE (SAR) pod nazwą DIGITREE (DTR) w związku ze zmianą firmy.

MCI
WZA

NWZA ws. połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca), umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Świat
00:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 9,2% rdr. Prognoza: -4,4% rdr

00:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 9,2% rdr. Prognoza: -4,4% rdr

04:00 Japonia: Wystąpienie publiczne szefa BoJ 
Makro

Haruhiko Kuroda

10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 5,5% rdr. Prognoza: 5,5% rdr

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów producentów
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: -9,5 pkt. Prognoza: -9,1 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w usługach
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 9,0 pkt. Prognoza: 8,8 pkt

11:00 Sterfa Euro: Indeks nastrojów w gospodarce
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 100,8 pkt. Prognoza: 101,0 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów konsumentów
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość; -7,6 pkt. PrognozaL -7,2 pkt.

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów biznesu
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: -0,19 pkt. Prognoza: -0,14 pkt

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartośc; 0,9% rdr

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst. 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 1,1% rdr

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy trwający od 01.07.2018 do 30.06.2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za pierwsze 9 miesięcy roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.930 akcji zwykłych na okaziciela.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Kino Polska TV SA.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii T z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 k.s.h.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 5 NWZ z 10.02.2017 oraz zmiany zasad zbywania składników aktywów trwałych.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Polska
10:00 Polska: Inflacja CPI, wst. 
GUS

Okres: listpad. Poprzednia wartość: 2,5% rdr

10:00 Polska: PKB n.s.a., fin. 
GUS

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 4,6% rdr. Prognoza: 3,9% rdr

Świat
00:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; 2,4%. Prognoza: 2,4%

00:50 Japonia:  Produkcja przemysłowa n.s.a., wst. 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 1,3% rdr

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 5,0%. Prognoza: 5,0%

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe 
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 0,7% rdr. Prognoza: 0,9% rdr

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; 7,5%. Prognoza: 7,5%

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportów za I, II i za II kwartał 2019 roku oraz raportu za 2018 rok i raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 800,93 -17,62 (-0,97%) 17:15
DAX 12 604,55 -128,90 (-1,01%) 17:35
SP500 3 179,85 0,13 (0,00%) 17:51
FTSE 6 189,90 -96,04 (-1,53%) 17:35
CAC 5 043,73 -37,78 (-0,74%) 17:36

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
CDPROJEKT 404,4000 -0,15%
DINOPL 203,0000 0,59%
MERCATOR 125,0000 5,04%
PKNORLEN 63,3200 -1,06%
PZU 28,9700 -1,19%
KGHM 97,0000 0,00%
LPP 6510,0000 -0,84%
PKOBP 23,3300 -1,06%
PEKAO 55,1200 -1,78%
BIOMEDLUB 8,1800 -5,10%
MERCATOR 125,00 5,04%
BIOMEDLUB 8,18 -5,10%
COLUMBUS 70,90 -1,53%
CDPROJEKT 404,40 -0,15%
CIGAMES 1,25 -4,00%
JSW 20,10 0,90%
CCC 61,50 -3,24%
PKOBP 23,33 -1,06%
PKNORLEN 63,32 -1,06%
KGHM 97,00 0,00%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,3% VI 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,0% V 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -17,0% V 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.