Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Glamox AS.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN, wyrażenia zgody na sprzedaż przez spółkę zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących zakład produkcyjny w Opalenicy oraz zakład produkcyjny w Dobrym Mieście.

WZA

NWZA ws. połączenia PRIMETECH S.A. z PBSZ 1 Sp. z o.o.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 7 NWZ z 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w statucie, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, zmiany statutu oraz użycia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

WZA

NWZA ws. zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników, przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. powołania członka RN oraz wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN obecnej kadencji, uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków RN powołanych na obecną kadencję oraz zmian w statucie.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczebności RN aktualnej kadencji oraz powołania członka RN.

APS
WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmian w statucie.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,80 zł na akcję.

FON
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.279.909 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,64 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" S.A. oraz IMPRIMUS Spółka z o.o., wyrażenia zgody na plan połączenia oraz zmian statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

PCM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 17 zł na akcję.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 29 marca 2017 roku oraz zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 18 maja 2018 r.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

IFM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

CTE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 7 WZA z dnia 6 czerwca 2018 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 852,69 3,12 (0,17%) 27.11
DAX 13 335,68 49,11 (0,37%) 27.11
SP500 3 638,35 8,70 (0,24%) 27.11
FTSE 6 367,58 4,65 (0,07%) 27.11
CAC 5 598,18 31,39 (0,56%) 27.11

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
ALLEGRO 75,0000 1,08%
CDPROJEKT 362,7000 1,06%
PKOBP 27,9800 -0,21%
KGHM 155,4000 -0,19%
LOTOS 34,7100 -3,85%
PKNORLEN 53,5200 -0,89%
JSW 23,7100 -4,78%
BIOMEDLUB 13,3000 5,56%
PEKAO 59,3400 -0,64%
PZU 26,7700 -0,11%
BIOMEDLUB 13,30 5,56%
CDPROJEKT 362,70 1,06%
ALLEGRO 75,00 1,08%
MERCATOR 491,00 6,74%
JSW 23,71 -4,78%
PKNORLEN 53,52 -0,89%
INNOGENE 51,60 15,18%
LOTOS 34,71 -3,85%
FARM51 61,00 7,58%
PLAYWAY 550,00 -9,54%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,1% X 2020
PKB rdr -1,6% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% X 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 371,56 zł IX 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,0% X 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.