Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. połączenia PRIMETECH S.A. z PBSZ 1 Sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Glamox AS.

WZA

NWZA ws. zmiany Regulaminu Programu Motywacyjnego skierowanego do kluczowych pracowników oraz współpracowników, przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN, wyrażenia zgody na sprzedaż przez spółkę zorganizowanych części przedsiębiorstwa stanowiących zakład produkcyjny w Opalenicy oraz zakład produkcyjny w Dobrym Mieście.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. uchylenia uchwały nr 7 NWZ z 9 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany w statucie, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat, zmiany statutu oraz użycia kapitału zapasowego i kapitału rezerwowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 47,8 pkt. Prognoza: 48,1 pkt

Świat
09:55 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 41,7 pkt. Prognoza: 41,9 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 45,7 pkt. Prognoza: 45,7 pkt

16:00 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: -0,3% mdm

16:00 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: -1,1% mdm

16:00 USA: Zamówienia w przemyśle
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -0,1% mdm. Prognoza: -0,3% mdm

20:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne prezes ECB 
Makro

Christine Lagarde

23:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z San Francisco
Makro

Mary Daly

Wtorek
GPW
APS
WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmian w statucie.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 89.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

FON
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,80 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN oraz wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN obecnej kadencji, uchwalenia wysokości wynagrodzenia członków RN powołanych na obecną kadencję oraz zmian w statucie.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczebności RN aktualnej kadencji oraz powołania członka RN.

Świat
02:45 Chiny: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 51,3 pkt. Prognoza: 51,0 pkt

14:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Richmond 
Makro

Tom Barkin

16:00 USA: Indeks ISM dla usług
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 52,6 pkt. Prognoza: 53,2 pkt

18:40 USA: Wystąpienie szefa Fed z Dallas
Makro

Robert Kaplan

Środa
GPW
ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,95 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.279.909 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,64 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Świat
USA: Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis
Makro

Neel Kashkari

08:00 Niemcy: Zamówienia w przemyśle n.s.a. 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -9,3% rdr

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 51,4 pkt. Prognoza: 51,3 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 51,6 pkt. Prognoza: 51,8 pkt

10:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Luis de Guindos

10:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB
Makro

Yves Mersch

14:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Chicago 
Makro

Charles Evans

14:30 USA: Jednostkowe koszty pracy, wst. 
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 2,6% kdk. Prognoza: 2,7% kdk

14:30 USA: Wydajność pracy, wst. 
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 2,3% kdk. Prognoza: 1,0% kdk

15:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku 
Makro

John Williams

15:45 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Pentti Hakkarainen

21:15 USA: Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii 
Makro

Patrick Harker

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

PCM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. połączenia spółek kapitałowych Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "KOMPAP" S.A. oraz IMPRIMUS Spółka z o.o., wyrażenia zgody na plan połączenia oraz zmian statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy dywidendy w wysokości 17 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 29 marca 2017 roku oraz zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 18 maja 2018 r.

Świat
01:10 USA: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty
Makro

Raphael Bostic

08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa n.s.a. 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -7,4% rdr

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 218 tys. Prognoza: 215 tys.

14:30 Wielka Brytania: Wystąpienie publiczne szefa BoE
Makro

Mark Carney

19:05 USA: Wystąpienie szefa Fed z Dallas 
Makro

Robert Kaplan

21:00 USA: Kredyt konsumencki 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 17,9 mld USD. Prognoza: 16 mld USD

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

CTE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmiany uchwały nr 7 WZA z dnia 6 czerwca 2018 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

IFM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Polska
Polska: Inflacja CPI, fin. 
GUS

Okres: pździernik. Poprzednia wartość: 2,6% rdr. Prognoza: 2,5% rdr

Świat
Chiny: Import
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -8,5% rdr. Prognoza: -8,9% rdr

Chiny: Eksport
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -3,2% rdr. Prognoza: -3,5% rdr

Chiny: Bilans handlu zagranicznego 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 39,65 mld USD. PrognozaL 41,2 mld USD

Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 5,4% rdr. Prognoza: 5,4% rdr

16:00 USA: Zapasy hurtowników 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm

16:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Yves Mersch

Sobota
Świat
02:30 Chiny: Inflacja PPI
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -8,5% rdr. Prognoza: -8,9% rdr

02:30 Chiny: Inflacja CPI
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 3,0% rdr. Prognoza: 3,2% rdr

02:30 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Lael Brainard

Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 852,69 3,12 (0,17%) 27.11
DAX 13 335,68 49,11 (0,37%) 27.11
SP500 3 638,35 8,70 (0,24%) 27.11
FTSE 6 367,58 4,65 (0,07%) 27.11
CAC 5 598,18 31,39 (0,56%) 27.11

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
ALLEGRO 75,0000 1,08%
CDPROJEKT 362,7000 1,06%
PKOBP 27,9800 -0,21%
KGHM 155,4000 -0,19%
LOTOS 34,7100 -3,85%
PKNORLEN 53,5200 -0,89%
JSW 23,7100 -4,78%
BIOMEDLUB 13,3000 5,56%
PEKAO 59,3400 -0,64%
PZU 26,7700 -0,11%
BIOMEDLUB 13,30 5,56%
CDPROJEKT 362,70 1,06%
ALLEGRO 75,00 1,08%
MERCATOR 491,00 6,74%
JSW 23,71 -4,78%
PKNORLEN 53,52 -0,89%
INNOGENE 51,60 15,18%
LOTOS 34,71 -3,85%
FARM51 61,00 7,58%
PLAYWAY 550,00 -9,54%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,1% X 2020
PKB rdr -1,6% III kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% X 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 371,56 zł IX 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,0% X 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.