Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN w związku z wyborem RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami, wyboru członków RN oddzielnymi grupami oraz delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, wyboru członków RN na podstawie art. 385 § 6 k.s.h. (wybór uzupełniający).

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 5,84 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Townsend Holding B.V.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Świat
10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość; 5,7% rdr

GPW
WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,64 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018-2019.

Świat
14:00 USA: Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2,0% rdr

GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportów za I i za II kwartał 2019 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019.

FMG
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,62 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 euro na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,64 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za okres od 1 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2019r.

FON
Wyniki spółek

Publikacja raportu za okres od 1 stycznia 2018 roku do 30 czerwca 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Świat
00:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 2% rdr

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; 5,0% 

13:30 USA: PKB (annualizowany), wst.
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość; 2,0%. Prognoza; 1,7%

14:00 Niemcy: Inflacja HICP, wst. 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; 0,9% rdr

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst. 
Makro

Okres: paźdzernik. Poprzednia wartosć: 1,2% rdr

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2017 rok, raportu za I i II kwartał 2018 roku oraz raportu za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

PCM

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Kino Polska TV SA.

Wyniki spółek

Publikacja korekty raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,10 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

MOL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2018 rok oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. transgranicznego połączenia Stalexport Autostrady S.A. ze spółką Stalexport Autoroute S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu.

Wyniki spółek

Publikacja raportów za I i za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego.

WZA

NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. dalszego istnienia spółki na podstawie art. 397 KSH.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ze spółką VIVO KIDS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportów za I i za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

BIK
Dywidendy

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Świat
00:50 Japonia: Produkcja przemysłowa n.s.a., wst. 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość; -4,7% rdr

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe 
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 0,9%

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość; 7,4% 

13:30 USA: Wydatki Amerykanów 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: 0,3% mdm

13:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość; 212 tys. 

Piątek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2019 w wysokości 0,10 euro na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z uprawomocnieniem się postanowienia sądu o umorzeniu postępowania upadłościowego spółki.

Świat
00:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 2,2% 

01:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu fin.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; 48,9 pkt. Prognoza:  48,5 pkt

02:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 49,8 pkt

02:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 53,7 pkt

02:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 51,4 pkt

13:30 USA: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 3,5%. Prognoza: 3,6%

14:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; 51,1 pkt. Prognoza: 51,5 pkt

15:00 USA: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; 47,8 pkt. Prognoza; 48,7 pkt

15:00 USA: Wydatki na inwestycje budowlane 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość; 0,1% mdm. Prognoza: 0,3% mdm

17:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku 
Makro

John Williams

18:00 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Randal K. Quarles

18:00 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Richard Clarida

19:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

John Williams

Sobota
Świat
15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: listopad. Poprzednia wartość: 51,3 pkt. Prognoza: 52,2 pkt

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 648,11 -7,25 (-0,44%) 17:15
DAX 12 854,66 -54,33 (-0,42%) 17:37
SP500 3 426,92 -56,89 (-1,63%) 22:08
FTSE 5 884,65 -34,93 (-0,59%) 17:36
CAC 4 929,27 -6,59 (-0,13%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
ALLEGRO 83,4000 2,39%
CDPROJEKT 372,0000 -1,74%
PKOBP 20,5700 -2,09%
XTB 17,2000 -3,37%
PKNORLEN 42,6400 1,28%
MERCATOR 626,0000 -5,72%
KGHM 125,0000 -1,07%
PEKAO 47,7200 -1,14%
PLAY 38,7000 -0,15%
DINOPL 234,2000 -1,93%
ALLEGRO 83,40 2,39%
BIOMEDLUB 18,90 -5,03%
MERCATOR 626,00 -5,72%
XTB 17,20 -3,37%
4MASS 0,91 -10,30%
CDPROJEKT 372,00 -1,74%
INNOGENE 70,40 -6,13%
PKNORLEN 42,64 1,28%
JSW 21,40 -3,60%
BORUTA 1,01 -6,48%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,2% IX 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% IX 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,5% VIII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.