Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,50 zł na akcję.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Finergis Investments i Marka Górskiego.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 335.937 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.

ELQ
WZA

NWZA ws. zmiany w statucie oraz powołania członków RN na kolejną kadencję.

Świat
01:50 Japonia: Bilans handlu zagranicznego
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -136,3 mld JPY. Prognoza: 54 mld JPY

03:30 Chiny: Ceny nieruchomości
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 8,8% rdr

08:00 Niemcy: Inflacja PPI 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,3% rdr

17:40 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Michelle Bowman

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN, wyłączenia prawa poboru i podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii I, wprowadzenia Programu Motywacyjnego, emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. wyboru członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.

R22
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3 
NBP

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 9,9% rdr. Prognoza: 9,8% rdr

Świat
16:00 USA: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,49 mln. Prognoza: 5,45 mln

GPW
WZA

NWZA ws. zmian w statucie oraz zmiany zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,28 zł na akcję.

INC
WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, D i E w drodze subskrypcji prywatnych z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, powołania członka RN oraz zmian statutu.

WZA

NWZA ws. m.in. określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych, zasad kształtowania wynagrodzeń zarządu i członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Polska
10:00 Polka: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,2%. Prognoza: 5,1%

Świat
15:00 USA: Indeks cen nieruchomości - FHFA
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość:0,4% mdm

GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.

NWZA ws. powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 11.350 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.425 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 48,9 pkt

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 51,4 pkt. Prognoza: 51,6 pkt

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 41,7 pkt. Prognoza: 42 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 45,7 pkt. Prognoza: 46 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 51,6 pkt. Prognoza: 51,9 pkt

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 214 tys.

14:30 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. (m/m)
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,5% mdm. Prognoza: 0,1% mdm

14:30 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: -1% mdm

15:45 Polska: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; 50,9 pkt

16:00 USA: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 713 tys. Prognoza: 691 tys

GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela oraz zmiany statutu.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 10:1.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 36.970 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

WZA

NWZA ws. zmian w RN oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Polska
Polska: Inflacja CPI, wst.
GUS

Okres: październik. Poprzednia wartość: 2,6% rdr. Prognoza: 2,5% rdr

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: październik. Poprzenida wartość: 94,6 pkt. Prognoza: 94,5 pkt

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 731,76 -13,97 (-0,80%) 18.09
DAX 13 116,25 -91,87 (-0,70%) 18.09
SP500 3 319,47 -37,54 (-1,12%) 18.09
FTSE 6 007,05 -42,87 (-0,71%) 18.09
CAC 4 978,18 -61,32 (-1,22%) 18.09

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 402,1000 -0,47%
KGHM 134,0500 1,55%
DINOPL 238,2000 3,66%
PGNIG 4,6640 -5,26%
PKOBP 21,4100 -2,55%
PKNORLEN 48,1100 -3,55%
PZU 26,7600 -2,73%
PEKAO 50,5200 -1,52%
PLAY 28,1000 7,42%
MBANK 182,6000 0,77%
BIOMEDLUB 14,70 24,58%
JSW 28,02 0,68%
KRVITAMIN 24,80 157,26%
XTB 17,50 8,70%
CDPROJEKT 402,10 -0,47%
PKNORLEN 48,11 -3,55%
MERCATOR 388,00 9,60%
PGNIG 4,66 -5,26%
GETIN 0,74 -14,20%
PKOBP 21,41 -2,55%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VIII 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,5% VIII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.