Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

CWA
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

R22
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN, ustalenia wynagrodzenia nowego członka RN oraz zmiany uchwały nr 3/12/18 NWZ z dnia 19 grudnia 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,50 zł na akcję.

Świat
Chiny: Import
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -5,6% rdr. Prognoza: -5% rdr

Chiny: Podaż pieniądza M2
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 8,2% rdr. Prognoza: 8,2% rdr

Chiny: Eksport 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -1% rdr. Prognoza: -3% rdr

Chiny: Bilans handlu zagranicznego 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 34,84 mld USD. Prognoza: 34 mld USD

20:00 USA: Budżet federalny 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -200,3 mld USD

GPW
Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 4.620.000 akcji serii B, 1.250.000 akcji serii C.

M4B
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja korekty raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 rok.

R22
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Inflacja CPI, fin. 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 2,9% rdr. Prognoza: 2,6% rdr

Świat
06:30 Japonia: Produkcja przemysłowa n.s.a., fin. 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,7% rdr. Prognoza: -4,7% rdr

10:25 USA: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis 
Makro

James Bullard

10:30 Wielka Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 3,8%

10:30 Wielka Brytania: Wystąpienie publiczne szefa BoE 
Makro

Mark Carney

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: -22,5 pkt

14:30 USA: Indeks NY Empire State
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 2 pkt. Prognoza: 1,5 pkt

15:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty 
Makro

Raphael Bostic

18:45 USA: Wystąpienie szefa Fed z Kansas City 
Makro

Esther George

21:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z San Francisco 
Makro

Mary Daly

GPW

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 78.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

Świat
10:30 Wielka Brytania: Inflacja PPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1,6% rdr. Prognoza: 1,3% rdr

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1,7% rdr. Prognoza: 1,8% rdr

10:30 Wielka Brytania: Inflacja RPI
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 2,6% rdr. Prognoza: 2,7% rdr

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość; 1,0% rdr. Prognoza: 0,9% rdr

14:30 USA: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość; 0,4% mdm. Prognoza: 0,3% mdm

14:30 USA: Sprzedaż bez samochodów 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,0% mdm. Prognoza: 0,2% mdm

16:00 USA: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 68 pkt. Prognoza: 68 pkt

16:00 USA: Zapasy niesprzedanych towarów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,2% mdm

16:45 USA: Wystąpienie szefa Fed z Chicago
Makro

Charles Evans

21:00 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Lael Brainard

GPW
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,34 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MMR Invest.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały numer 8 ZWZ z 24 czerwca 2019 w sprawie pokrycia straty za rok 2018, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego z 7,74 zł na 8,40 zł za sztukę.

Polska
10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5125,26 PLN

10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 6389,6 tys.

Świat
14:30 USA: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość: 12 pkt. Prognoza: 8 pkt

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 210 tys. Prognoza: 215 tys.

14:30 USA: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1425 tys. Prognoza: 1350 tys.

14:30 USA: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1364 tys. Prognoza: 1320 tys.

20:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Chicago
Makro

Charles Evans

22:20 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

John Williams

GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki "Orbis" S.A. w postaci "Departamentu Usług".

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki zależnej oraz powołania do składu RN.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,34 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MMR Invest.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Polska
Polska: Produkcja budowlano-montażowa s.a. 
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,6% rdr

10:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -1,3% rdr. Prognoza: 5,0% rdr

Świat
01:30 Japonia: Inflacja CPI 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,3% rdr

04:00 Chiny: Produkcja przemysłowa 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 4,4% rdr. Prognoza: 5,0% rdr

04:00 Chiny: PKB
Makro

Okres: III kw. Poprzednia wartość: 6,2% rdr. Prognoza: 6,1% rdr

04:00 Okres: Inwestycje w aglomeracjach miejskich 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,5% rdr. Prognoza; 5,4% rdr

04:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 7,5% rdr. Prognoza: 7,8% rdr

10:00 Strefa Euro: Saldo rachunku bieżącego n.s.a. 
Makro

Okres; sierpień. Poprzednia wartość: 29,8 mld EUR

15:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Dallas
Makro

Robert Kaplan

15:45 Polska: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: październik. Poprzednia wartość; 51,1 pkt

16:00 USA: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,0%. Prognoza: 0,1%

16:05 USA: Wystąpienie szefa Fed z Kansas City
Makro

Esther George

16:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis 
Makro

Neel Kashkari

17:30 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Richard Clarida

23:10 USA: Wystąpienie szefa Fed z Dallas 
Makro

Robert Kaplan

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 731,76 -13,97 (-0,80%) 18.09
DAX 13 116,25 -91,87 (-0,70%) 18.09
SP500 3 319,47 -37,54 (-1,12%) 18.09
FTSE 6 007,05 -42,87 (-0,71%) 18.09
CAC 4 978,18 -61,32 (-1,22%) 18.09

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 402,1000 -0,47%
KGHM 134,0500 1,55%
DINOPL 238,2000 3,66%
PGNIG 4,6640 -5,26%
PKOBP 21,4100 -2,55%
PKNORLEN 48,1100 -3,55%
PZU 26,7600 -2,73%
PEKAO 50,5200 -1,52%
PLAY 28,1000 7,42%
MBANK 182,6000 0,77%
BIOMEDLUB 14,70 24,58%
JSW 28,02 0,68%
KRVITAMIN 24,80 157,26%
XTB 17,50 8,70%
CDPROJEKT 402,10 -0,47%
PKNORLEN 48,11 -3,55%
MERCATOR 388,00 9,60%
PGNIG 4,66 -5,26%
GETIN 0,74 -14,20%
PKOBP 21,41 -2,55%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VIII 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,5% VIII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.