Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
R22
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019, w wysokości 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

CWA
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

NWZA ws. powołania nowego członka RN, ustalenia wynagrodzenia nowego członka RN oraz zmiany uchwały nr 3/12/18 NWZ z dnia 19 grudnia 2018 roku.

GPW
M4B
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,21 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 rok.

R22
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 4.620.000 akcji serii B, 1.250.000 akcji serii C.

Wyniki spółek

Publikacja korekty raportu za 2018 rok.

GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018/2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 78.000 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

GPW
Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego z 7,74 zł na 8,40 zł za sztukę.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwał w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,34 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MMR Invest.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały numer 8 ZWZ z 24 czerwca 2019 w sprawie pokrycia straty za rok 2018, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

GPW
WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki "Orbis" S.A. w postaci "Departamentu Usług".

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,34 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MMR Invest.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki zależnej oraz powołania do składu RN.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 226,15 -9,37 (-0,42%) 17:15
DAX 13 180,23 -49,84 (-0,38%) 17:37
SP500 3 096,63 2,59 (0,08%) 21:59
FTSE 7 292,76 -58,45 (-0,80%) 17:36
CAC 5 901,08 -6,01 (-0,10%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PKOBP 38,4400 -1,96%
PZU 38,2400 0,63%
CDPROJEKT 261,0000 -1,62%
PKNORLEN 102,0500 -0,39%
DINOPL 135,5000 -1,81%
LOTOS 92,2000 -1,71%
KGHM 94,2000 0,00%
PEKAO 103,5000 0,98%
AMREST 45,4500 -4,72%
PLAY 31,1600 -0,45%
JSW 20,58 3,05%
CDPROJEKT 261,00 -1,62%
PGE 9,16 1,37%
TAURONPE 1,88 1,51%
CIGAMES 0,83 3,90%
KGHM 94,20 0,00%
DINOPL 135,50 -1,81%
ELBUDOWA 8,30 6,96%
COLUMBUS 16,20 -4,71%
ALIOR 30,44 4,25%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% IX 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 084,56 zł IX 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.