Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW i zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportów za I i za II kwartał 2019 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 i 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2018 rok oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku, rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. uzupełnienia składu RN, której kadencja rozpoczęła się 07 maja 2019 r. i upłynie 06 maja 2022 r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

NWZA ws. nowego składu zarządu oraz wyboru nowego składu RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.377.753 akcji zwykłych na okaziciela serii K.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

PGO
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

PBG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Polska
14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego - kwartalne 
NBP

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 2077 mln EUR

Świat
01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa n.s.a., wst. 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,7%

01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość -2,0% rdr

03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 49,5pkt

03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 53,8pkt

03:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 50,4 pkt

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 5,0%

10:30 Wielka Brytania: PKB s.a., fin. 
Makro

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 1,8% rdr

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 7,5%

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst. 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1,4% rdr

14:00 Niemcy: Inflacja HICP, wst. 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1,0% rdr

GPW
CNT
WZA

NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,48 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

CCC
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.

GPW
WZA

NWZA ws. zmiany w składzie Rady Giełdy oraz uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Polska
09:00 Polska: Indeks PMI dla przemysłu
NBP

Okres: wrzesień. Poprzednia wartosć: 48,8 pkt

10:00 Polska: Inflacja CPI, wst.
NBP

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 2,9% rdr

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2,2% 

02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 49,3 pkt. Prognoza: 48,9 pkt

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 43,5 pkt. Prognoza: 41,4 pkt

10:15 USA: Wystąpienie szefa Fed z Chicago
Makro

Charles Evans

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 1,0% rdr

14:50 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Richard Clarida

15:15 USA: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis 
Makro

James Bullard

15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 50,3 pkt. Prognoza: 51,0 pkt

16:00 USA: Wydatki na inwestycje budowlane 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,1% mdm

16:00 USA: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 49,1 pkt

19:30 Niemcy: Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku 
Makro

Jens Weidmann

GPW
WZA

NWZA ws. zmiany statutu.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego.

Świat
15:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii 
Makro

Patrick Harker

16:50 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

John Williams

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA

Świat
09:45 USA: Wystąpienie szefa Fed z Chicago 
Makro

Charles Evans

09:45 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Luis de Guindos

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,8 pkt. Prognoza: 52, 5 pkt

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 213 tys.

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, fin.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 50,7 pkt. Prognoza: 50,9 pkt

16:00 USA: Indeks ISM dla usług
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 56,4 pkt

16:00 USA: Zamówienia w przemyśle 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,4% mdm

16:00 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2% mdm

16:00 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,4% mdm

16:30 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Randal K. Quarles

18:10 USA: Wystąpienie szefa Fed z Cleveland 
Makro

Loretta Mester

GPW
IMS
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki ze spółkami Zdrofit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fabryka Formy spółka akcyjna, Fitness Academy BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Fitness Place spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia.

Świat
00:45 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Richard Clarida

13:25 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Luis de Guindos

14:30 USA: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 3,7%

16:45 USA: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty
Makro

Raphael Bostic

19:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis 
Makro

Neel Kashkari

20:00 USA: Wystąpienie publiczne prezesa Fed 
Makro

Jerome Powell

20:10 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed
Makro

Lael Brainard

22:00 USA: Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed 
Makro

Randal K. Quarles

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 173,75 17,69 (0,82%) 17.10
DAX 12 654,95 -15,16 (-0,12%) 17.10
SP500 2 997,95 8,26 (0,28%) 17.10
FTSE 7 182,32 14,37 (0,20%) 17.10
CAC 5 673,07 -23,83 (-0,42%) 17.10

Notowania akcji

czwartek, 17:04 czwartek, 17:04 czwartek, 17:04
PKOBP 37,8600 2,02%
PEKAO 107,6000 0,75%
CDPROJEKT 234,7000 -2,61%
PZU 37,5200 2,01%
ALIOR 38,1000 2,97%
PKNORLEN 102,5500 0,49%
KGHM 78,0800 1,75%
JSW 19,8000 -3,41%
MBANK 385,0000 -0,47%
SANPL 299,8000 1,77%
JSW 19,80 -3,41%
FARM51 25,20 -7,08%
CDPROJEKT 234,70 -2,61%
TAURONPE 1,75 0,17%
KGHM 78,08 1,75%
PGNIG 4,62 0,30%
PZU 37,52 2,01%
RAFAKO 1,11 9,70%
ENERGA 6,34 -1,40%
CIGAMES 1,12 0,54%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% IX 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 125,26 zł VIII 2019
Produkcja przemysłowa rdr -1,3% VIII 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.