Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję

Splity

Scalenie akcji w stosunku 2:1.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,88 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podziału Santander Securities Spółka Akcyjna, powołania członka RN, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmiany w statucie, ustalenia wynagrodzenia dla nowego członka RN oraz zmiany uchwały ZWZ nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzeń dla członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Polska
10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa s.a.
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5,5% rdr

14:00 Polska: Podaż pieniądza M3
NBP

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 9,9% rdr. Prognoza: 10% rdr

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 49,3 pkt

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 43,5 pkt

09:30 Niemcy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 54,8 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 53,5 pkt

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 47 pkt

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 50,7 pkt. Prognoza: 51,2 pkt

15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 50,3 pkt. Prognoza: 50,1 pkt

Wtorek
GPW
PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ze spółką OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 10.308.571 akcji serii E oraz 2.000.000 akcji serii H.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.455 akcji zwykłych na okaziciela.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia zmienionej polityki oceny kwalifikacji członków RN oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad sp. z o.o.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5,2%. Prognoza: 5,2%

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 94,3 pkt

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 208 tys.

15:00 USA: Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 1,8% rdr

15:00 USA: Indeks cen nieruchomości - FHFA 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,2% mdm

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018/2019.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz odwołania i powołania członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Świat
16:00 USA: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 635 tys. Prognoza: 645 tys.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 17.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.

KGL
WZA

NWZA ws. połączenia Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z Marcato sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie, C.E.P. Polska sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach oraz Moulds sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie i zmiany statutu.

CCC
WZA

NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 5.002.233 akcji serii A oraz 597.636 akcji serii B.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Świat
10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5,2% rdr

14:30 USA: PKB (annualizowany), fin.
Makro

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 3,1%. Prognoza: 2%

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Świat
01:30 Japonia: Inflacja bazowa CPI w rejonie Tokio 
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,7% rdr

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów producentów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -5,9 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w w usługach
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 9,3 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w gospodarce
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 103,1 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów konsumentów
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -7,1 pkt

14:30 USA: Dochody Amerykanów 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: 0,4% mdm

14:30 USA: Wydatki Amerykanów 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,6% mdm. Prognoza: 0,3% mdm

14:30 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2% mdm. Prognoza: -1% mdm

14:30 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,4% mdm. Prognoza: 0,1% mdm

Sobota
Niedziela
GPW

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

-

Indeksy

WIG20 2 161,18 -12,57 (-0,58%) 13:43
DAX 12 668,40 13,45 (0,11%) 13:42
SP500 2 997,95 8,26 (0,28%) 17.10
FTSE 7 186,34 4,02 (0,06%) 13:42
CAC 5 653,53 -19,54 (-0,34%) 13:42

Notowania akcji

dzisiaj, 13:30 dzisiaj, 13:30 dzisiaj, 13:30
PKOBP 37,4400 -1,11%
PZU 36,6400 -2,35%
PKNORLEN 104,1000 1,51%
PEKAO 106,0500 -1,44%
JSW 19,3800 -2,12%
CDPROJEKT 236,7000 0,85%
PLAY 29,0600 -2,35%
DINOPL 150,6000 0,20%
KGHM 77,7800 -0,38%
LOTOS 90,8200 0,18%
JSW 19,38 -2,12%
FARM51 22,34 -11,35%
CDPROJEKT 236,70 0,85%
TAURONPE 1,71 -2,22%
KGHM 77,78 -0,38%
PGNIG 4,59 -0,65%
PZU 36,64 -2,35%
RAFAKO 1,08 -2,53%
ENERGA 6,25 -1,42%
CIGAMES 1,13 0,71%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% IX 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 125,26 zł VIII 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.