Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 2:1.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,88 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję

WZA

NWZA ws. podziału Santander Securities Spółka Akcyjna, powołania członka RN, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmiany w statucie, ustalenia wynagrodzenia dla nowego członka RN oraz zmiany uchwały ZWZ nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzeń dla członków RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wtorek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 10.308.571 akcji serii E oraz 2.000.000 akcji serii H.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.

PGE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ze spółką OPONEO BRANDHOUSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

WZA

NWZA ws. odwołania i powołania członka RN oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia zmienionej polityki oceny kwalifikacji członków RN oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.

Splity

Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad sp. z o.o.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.455 akcji zwykłych na okaziciela.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018/2019.

KCI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz odwołania i powołania członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 17.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 5.002.233 akcji serii A oraz 597.636 akcji serii B.

FMG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku obrotowym trwającym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 31 marca 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

CCC
WZA

NWZA ws. zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz związanych z tym zmian statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

KGL
WZA

NWZA ws. połączenia Korporacja KGL S.A. z siedzibą w Mościskach z Marcato sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie, C.E.P. Polska sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach oraz Moulds sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie i zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

KGL
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

OAT
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

DGA
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

CFI
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Sobota
Niedziela
GPW

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

-

Indeksy

WIG20 2 173,75 17,69 (0,82%) 17.10
DAX 12 654,95 -15,16 (-0,12%) 17.10
SP500 2 997,95 8,26 (0,28%) 17.10
FTSE 7 182,32 14,37 (0,20%) 17.10
CAC 5 673,07 -23,83 (-0,42%) 17.10

Notowania akcji

czwartek, 17:04 czwartek, 17:04 czwartek, 17:04
PKOBP 37,8600 2,02%
PEKAO 107,6000 0,75%
CDPROJEKT 234,7000 -2,61%
PZU 37,5200 2,01%
ALIOR 38,1000 2,97%
PKNORLEN 102,5500 0,49%
KGHM 78,0800 1,75%
JSW 19,8000 -3,41%
MBANK 385,0000 -0,47%
SANPL 299,8000 1,77%
JSW 19,80 -3,41%
FARM51 25,20 -7,08%
CDPROJEKT 234,70 -2,61%
TAURONPE 1,75 0,17%
KGHM 78,08 1,75%
PGNIG 4,62 0,30%
PZU 37,52 2,01%
RAFAKO 1,11 9,70%
ENERGA 6,34 -1,40%
CIGAMES 1,12 0,54%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% IX 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 125,26 zł VIII 2019
Produkcja przemysłowa rdr -1,3% VIII 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.