Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

NWZA ws. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach spółki.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.

CCC
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania nowych członków RN.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

CCC
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmian statutu, zmiany uchwał nr 2/2017 i 3/2017 NWZA z dnia 13 marca 2017 r., zatwierdzenia Regulaminu RN oraz zmiany w składzie RN.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

IQP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

CWA
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.

Czwartek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysków oraz pokrycia straty.

LUG
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Argumenol Investment Company.

WZA

NWZA ws. podziału spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

INC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Volantis Bidco B.V. po cenie 26,60 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy oraz Hollywood S.A. po cenie 1 zł za akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.621.540 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,88 zł na akcję.

WZA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.

BPX
WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia lub późniejszej odsprzedaży, utworzenia funduszu celowego na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych przez spółkę oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów w II terminie na sprzedaż akcji po 10,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Helio i Leszka Wąsowicza.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 160,26 -13,49 (-0,62%) 09:23
DAX 12 616,81 -38,14 (-0,30%) 09:23
SP500 2 997,95 8,26 (0,28%) 17.10
FTSE 7 147,85 -34,47 (-0,48%) 09:23
CAC 5 635,44 -37,63 (-0,66%) 09:23

Notowania akcji

dzisiaj, 9:08 dzisiaj, 9:08 dzisiaj, 9:08
DINOPL 149,8000 -0,33%
PZU 37,1100 -1,09%
JSW 19,6300 -0,86%
CDPROJEKT 234,2000 -0,21%
PKOBP 37,5300 -0,87%
CCC 131,4000 -0,45%
11BIT 350,0000 -0,85%
PGNIG 4,6300 0,22%
TAURONPE 1,7480 -0,29%
ALIOR 38,0800 -0,05%
JSW 19,63 -0,86%
FARM51 22,70 -9,92%
CDPROJEKT 234,20 -0,21%
TAURONPE 1,75 -0,29%
KGHM 77,22 -1,10%
PGNIG 4,63 0,22%
PZU 37,11 -1,09%
RAFAKO 1,14 2,89%
ENERGA 6,32 -0,32%
CIGAMES 1,12 0,00%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% IX 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 125,26 zł VIII 2019
Produkcja przemysłowa rdr -1,3% VIII 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.