Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Splity

Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania spółki w postepowaniu dotyczącym stwierdzenia nieważności uchwał oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów na akcjach spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.

CCC
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,48 zł na akcję.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Świat
04:00 Chiny: Produkcja przemysłowa 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 4,8% rdr. Prognoza: 5,2% rdr

04:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 7,6% rdr. Prognoza: 7,9% rdr

04:00 Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5,7% rdr. Prognoza: 5,6% rdr

14:30 USA: Indeks NY Empire State
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 4,8 pkt. Prognoza:4 pkt

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmian statutu, zmiany uchwał nr 2/2017 i 3/2017 NWZA z dnia 13 marca 2017 r., zatwierdzenia Regulaminu RN oraz zmiany w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

WZA

NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN oraz powołania nowych członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.

CCC
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,48 zł na akcję.

Świat
03:30 Chiny: Ceny nieruchomości
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 9,7% rdr

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: -44,1 pkt. Prognoza: -37,8 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów biznesu
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 0,11 pkt

16:00 USA: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 66 pkt. Prognoza: 66 pkt

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

IQP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zmianę zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych spółki.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.

CWA
WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Polska
10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: sierień. Poprzednia wartość: 6397,2 tys.

10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto 
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5182,43 PLN

Świat
10:30 Wielka Brytania: Inflacja bazowa PPI 
Makro

Okres: sierpień. poprzednia wartość: 2% rdr

10:30 Wielka Brytania: Inflacja PPI 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,8% rdr

10:30 Wielka Brytania: Inflacja RPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2,8% rdr. Prognoza: 2,6% rdr

10:30 Wielka Brytania: Inflacja bazowa CPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,9% rdr. Prognoza: 1,8% rdr

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2,1% rdr. Prognoza: 1,9% rdr

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,0% rdr. Prognoza: 1,0% rdr

12:30 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Luis de Guindos

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

LUG
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podziału spółki, zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.

INC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

TXM
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Argumenol Investment Company.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Volantis Bidco B.V. po cenie 26,60 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy oraz Hollywood S.A. po cenie 1 zł za akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.621.540 akcji zwykłych na okaziciela serii L.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysków oraz pokrycia straty.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

MFO
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5,8% rdr. Prognoza: 1,7% rdr

Świat
10:00 Strefa Euro: Saldo rachunku bieżącego n.s.a. 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 23,1 mld EUR

12:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Benoit Coeuré

14:00 Strefa Euro: Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB 
Makro

Sabine Lautenschläger

14:30 USA: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: wrzesień. Poprzednia wartość: 16,8 pkt. Prognoza: 12 pkt

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 2014 tys. 

16:00 USA: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5,42 mln. Prognoza: 5,4 mln

16:00 USA: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,5%. Prognoza: 0,1%

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

BPX
WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia lub późniejszej odsprzedaży, utworzenia funduszu celowego na pokrycie kosztów nabycia akcji własnych przez spółkę oraz zmiany statutu.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,88 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na kapitał zapasowy.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. oraz dalszego istnienia spółki.

Wezwania

Zakończenie zapisów w II terminie na sprzedaż akcji po 10,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Helio i Leszka Wąsowicza.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna 
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 7,4% rdr. Prognoza: 6,5% rdr

Świat
USA: Wystąpienie szefa Fed z Dallas 
Makro

Robert Kaplan

01:30 Japonia: Inflacja CPI 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,5% rdr

01:30 Japonia: Inflacja bazowa CPI 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość; 0,6% rdr. Prognoza: 0,5% rdr

08:00 Niemcy: Inflacja PPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,1% rdr

16:20 USA: Wystąpienie szefa Fed z Bostonu 
Makro

Eric Rosengren

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 161,53 -12,22 (-0,56%) 13:55
DAX 12 671,74 16,79 (0,13%) 13:51
SP500 2 997,95 8,26 (0,28%) 17.10
FTSE 7 182,56 0,24 (0,00%) 13:51
CAC 5 655,63 -17,44 (-0,31%) 13:51

Notowania akcji

dzisiaj, 13:40 dzisiaj, 13:40 dzisiaj, 13:40
PKOBP 37,4800 -1,00%
PKNORLEN 104,3000 1,71%
PZU 36,6300 -2,37%
PEKAO 106,1000 -1,39%
JSW 19,3500 -2,27%
CDPROJEKT 236,9000 0,94%
PLAY 29,1000 -2,22%
DINOPL 150,4000 0,07%
KGHM 77,8000 -0,36%
LOTOS 90,7200 0,07%
JSW 19,36 -2,22%
FARM51 22,34 -11,35%
CDPROJEKT 237,10 1,02%
TAURONPE 1,72 -2,11%
KGHM 77,78 -0,38%
PGNIG 4,60 -0,52%
PZU 36,63 -2,37%
RAFAKO 1,07 -3,25%
ENERGA 6,25 -1,42%
CIGAMES 1,13 0,53%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% IX 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VIII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 125,26 zł VIII 2019
Produkcja przemysłowa rdr 5,6% IX 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.