Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,99 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu i zastawu rejestrowego na aktywach spółki.

Świat
01:50 Japonia: PKB n.s.a., fin. 
Makro

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 1,0% rdr. Prognoza: 1,2% rdr

08:00 Niemcy: Bilans handlu zagranicznego s.a. 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość; 18,1 mld EUR

10:30 Wielka Brytania: PKB 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 1,0% rdr

10:30 Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -0,6% rdr

21:00 USA: Kredyt konsumencki 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 14,6 mld USD. Prognoza: 16 mld USD.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki LCCORP (LCC) pod nazwą DEVELIA (DVL) w związku ze zmianą firmy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,70 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

JSW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,71 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. rozwiązania części kapitału zapasowego utworzonego z wypracowanych zysków i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku za 2018 rok.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji spółki, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Świat
03:30 Chiny: Inflacja CPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2,8% rdr. Prognoza: 2,7% rdr

03:30 Chiny: Inflacja PPI 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,3% rdr. Prognoza: -0,7% rdr

10:30 Wielka Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 3,9%

Środa
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

LUG
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 25.000 akcji serii H2 oraz 583.500 akcji serii J.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

Świat
14:30 USA: Inflacja PPI 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,7% rdr. Prognoza: 1,7% rdr

14:30 USA: Inflacja PPI 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,2% mdm. Prognoza: 0,1% mdm

16:00 USA: Zapasy hurtowników
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0% mdm. Prognoza: 0,2% mdm

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

LUG
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów w II terminie na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 381.540.640 akcji zwykłych.

Świat
Chiny: Podaż pieniądza M2 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość; 8,1% rdr. Prognoza: 8,1% rdr

Chiny: Nowe kredyty 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1060 mld CNY. Prognoza: 1650 mld CNY

08:00 Niemcy: Inflacja CPI, fin. 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,7% rdr. Prognoza: 1,4% rdr

14:30 USA: Inflacja CPI
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,8% rdr. Prognoza: 1,8% rdr

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 217 tys. 

20:00 USA: Budżet federalny 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -120mld USD

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

LPP
WZA

NWZA ws. transgranicznego połączenia LPP SA z Gothals Ltd z siedzibą Nikozji (Cypr) oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Polska
10:00 Polska: Inflacja CPI, fin. 
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2,9% rdr. Prognoza: 2,8% rdr. 

14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego 
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 21 mln EUR

Świat
06:30 Japonia: Produkcja przemysłowa n.s.a., fin. 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -3,8% rdr. Prognoza: 0,7% rdr

14:30 USA: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 0,7% mdm. Prognoza: 0,3% mdm

16:00 USA: Zapasy niesprzedanych towarów 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,0% mdm. Prognoza: 0,1% mdm

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 670,95 -14,45 (-0,86%) 10:19
DAX 12 562,75 -80,22 (-0,63%) 10:15
SP500 3 236,92 -78,65 (-2,37%) 23.09
FTSE 5 853,35 -45,91 (-0,78%) 10:15
CAC 4 768,03 -34,23 (-0,71%) 10:15

Notowania akcji

dzisiaj, 10:04 dzisiaj, 10:04 dzisiaj, 10:04
CDPROJEKT 405,3000 -0,42%
BIOMEDLUB 21,0000 -1,41%
KGHM 118,6500 -1,82%
PLAY 38,5800 -0,05%
JSW 23,8000 2,54%
MERCATOR 391,0000 1,30%
PKOBP 20,0700 0,35%
PZU 25,1000 -0,83%
PKNORLEN 44,7000 -1,04%
PEKAO 48,0900 -0,85%
BIOMEDLUB 21,00 -1,41%
JSW 23,80 2,54%
PKNORLEN 44,70 -1,04%
CDPROJEKT 405,30 -0,42%
KRVITAMIN 34,00 3,34%
PKOBP 20,07 0,35%
MERCATOR 391,00 1,30%
4MASS 0,78 -1,77%
XTB 15,90 -2,15%
KGHM 118,65 -1,82%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VIII 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,5% VIII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.