Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 105.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na sfinansowanie nabywania akcji własnych.

WZA

NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu i zastawu rejestrowego na aktywach spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,99 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian statutu oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji spółki, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki LCCORP (LCC) pod nazwą DEVELIA (DVL) w związku ze zmianą firmy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,70 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

JSW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,71 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję zwykłą i 0,12 zł na akcję uprzywilejowaną.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. rozwiązania części kapitału zapasowego utworzonego z wypracowanych zysków i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy oraz podziału zysku za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Środa
GPW
Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.

PHN
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

LUG
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

TIM
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 25.000 akcji serii H2 oraz 583.500 akcji serii J.

ERG
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.

Czwartek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 381.540.640 akcji zwykłych.

LUG
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wezwania

Zakończenie zapisów w II terminie na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.

BIK
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku 2019/2020.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

LPP
WZA

NWZA ws. transgranicznego połączenia LPP SA z Gothals Ltd z siedzibą Nikozji (Cypr) oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Sobota
Niedziela
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

-

Indeksy

WIG20 1 731,76 -13,97 (-0,80%) 18.09
DAX 13 116,25 -91,87 (-0,70%) 18.09
SP500 3 319,47 -37,54 (-1,12%) 18.09
FTSE 6 007,05 -42,87 (-0,71%) 18.09
CAC 4 978,18 -61,32 (-1,22%) 18.09

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 402,1000 -0,47%
KGHM 134,0500 1,55%
DINOPL 238,2000 3,66%
PGNIG 4,6640 -5,26%
PKOBP 21,4100 -2,55%
PKNORLEN 48,1100 -3,55%
PZU 26,7600 -2,73%
PEKAO 50,5200 -1,52%
PLAY 28,1000 7,42%
MBANK 182,6000 0,77%
BIOMEDLUB 14,70 24,58%
JSW 28,02 0,68%
KRVITAMIN 24,80 157,26%
XTB 17,50 8,70%
CDPROJEKT 402,10 -0,47%
PKNORLEN 48,11 -3,55%
MERCATOR 388,00 9,60%
PGNIG 4,66 -5,26%
GETIN 0,74 -14,20%
PKOBP 21,41 -2,55%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VIII 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,5% VIII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.