Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

JSW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,71 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5,3%. Prognoza: 5,3%

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 95,8 pkt. Prognoza: 95,2 pkt. 

14:30 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. (m/m)
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 1,9% mdm. Prognoza: 1,0% mdm

14:30 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst. 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 1,0% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

16:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis 
Makro

James Bullard

Wtorek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,70 zł na akcję.

JSW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,71 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

NWZA ws. połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. oraz zmian statutu, ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,0125 BGN na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

Świat
08:00 Niemcy: PKB n.s.a., fin. 
Makro

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 0,6% rdr. Prognoza: 0,0% rdr.

15:00 USA: Indeks cen nieruchomości - FHFA 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: 0,0% mdm.

15:00 USA: Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 2,4% rdr

16:00 USA: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 135,7 pkt. Prognoza: 130 pkt

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

VRG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Świat
10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 4,5 % rdr. Prognoza: 4,8% rdr.

18:20 USA: Wystąpienie szefa Fed z Richmond 
Makro

Tom Barkin

19:00 USA: Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis 
Makro

Neel Kashkari

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

PZU
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal S.A. oraz ich wycofania z obrotu na GPW.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji Alchemia S.A. oraz ich wycofania z obrotu na GPW.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki HOTBLOK (HOT) pod nazwą CARLSON (CAI) w związku ze zmianą firmy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.

Dywidendy

Wypłata śródrocznej dywidendy 0,45 euro na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZA z dnia 26 czerwca 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zbycia nieruchomości o powierzchni 40.000 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki oraz zmian w statucie.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.

Polska
09:00 Polska: Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury wg BIEC
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 166,6 pkt. 

Świat
Strefa Euro: Indeks nastrojów producentów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -7,4 pkt. PrognozaL -7,5 pkt.

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 5,0 %. Prognoza: 5,0%

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w usługach
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 10,6pkt. Prognoza: 10,5pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów biznesu
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -0,12 pkt

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w gospodarce
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 102,7 pkt. Prognoza: 102,3 pkt. 

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów konsumentów
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -6,6 pkt. Prognoza: -7,1 pkt

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst. 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,7% rdr. Prognoza: 1,5% rdr.

14:30 USA: PKB (annualizowany), rew.
Makro

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 3,1%. Prognoza: 2,0%

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 209 tys. Prognoza: 210 tys.

20:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z San Francisco 
Makro

Mary Daly

Piątek
GPW
BIK
Dywidendy

Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 i 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.287 akcji serii D oraz 6.125 akcji serii F.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

PHN
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,41 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Polska
09:00 Polska: Wskaźnik Rynku Pracy wg BIEC
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 70,9 pkt. 

10:00 Polska: PKB n.s.a., fin. 
GUS

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 4,7% rdr. Prognoza: 4,4% rdr.

10:00 Polska: Inflacja CPI, wst. 
GUS

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 2,9% rdr

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 2,3%. Prognoza: 2,3%

01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,5% rdr

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa n.s.a., wst. 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -3,8% rdr

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 7,5%. Prognoza: 7,5%

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 1,1% rdr. Prognoza: 1,0% rdr.

14:30 USA: Wydatki Amerykanów 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

14:30 USA: Dochody Amerykanów 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość; 0,4% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Świat
03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 49,7 pkt

03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 53,7 pkt.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 738,44 64,30 (3,84%) 17:15
DAX 12 870,87 401,67 (3,22%) 17:37
SP500 3 357,60 59,14 (1,79%) 19:54
FTSE 5 927,93 85,26 (1,46%) 17:36
CAC 4 843,27 113,61 (2,40%) 17:37

Notowania akcji

dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04 dzisiaj, 17:04
PLAY 38,6000 0,05%
CDPROJEKT 429,6000 4,78%
PZU 25,3100 3,35%
BIOMEDLUB 16,9000 5,30%
PKOBP 20,9900 5,37%
KGHM 121,4500 2,88%
JSW 27,3100 12,29%
MERCATOR 466,0000 -0,21%
PKNORLEN 46,5000 4,66%
PGE 6,4860 10,80%
BIOMEDLUB 16,90 5,30%
MERCATOR 466,00 -0,21%
JSW 27,31 12,29%
XTB 16,30 8,67%
CDPROJEKT 429,60 4,78%
PGE 6,49 10,80%
TAURONPE 2,37 6,57%
PKOBP 20,99 5,37%
PKNORLEN 46,50 4,66%
PZU 25,31 3,35%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VIII 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,5% VIII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.