Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

Rynek pierwotny

Dzień ostatniego notowania na GPW 10.833.025 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

JSW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,71 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.833.025 akcji zwykłych na okaziciela serii H.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

JSW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,71 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

NWZA ws. połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. oraz zmian statutu, ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,0125 BGN na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,70 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Środa
GPW
VRG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. zbycia nieruchomości o powierzchni 40.000 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki oraz zmian w statucie.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

PZU
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZA z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Dywidendy

Wypłata śródrocznej dywidendy 0,45 euro na akcję.

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Zmiana nazwy

Początek notowań spółki HOTBLOK (HOT) pod nazwą CARLSON (CAI) w związku ze zmianą firmy.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji Alchemia S.A. oraz ich wycofania z obrotu na GPW.

WZA

NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji Impexmetal S.A. oraz ich wycofania z obrotu na GPW.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 i 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

BIK
Dywidendy

Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 10.287 akcji serii D oraz 6.125 akcji serii F.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

PHN
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,41 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 712,73 -5,48 (-0,32%) 30.09
DAX 12 760,73 -65,09 (-0,51%) 30.09
SP500 3 363,00 27,53 (0,83%) 30.09
FTSE 5 866,10 -31,40 (-0,53%) 30.09
CAC 4 803,44 -28,63 (-0,59%) 30.09

Notowania akcji

środa, 17:04 środa, 17:04 środa, 17:04
CDPROJEKT 418,4000 -3,01%
PKOBP 21,2100 1,19%
KGHM 118,0000 -0,21%
DINOPL 227,8000 -0,35%
PLAY 38,6000 0,00%
PZU 24,7900 -0,64%
PKNORLEN 45,8500 1,53%
PLAYWAY 559,0000 12,02%
PEKAO 50,3200 1,88%
BIOMEDLUB 16,7500 0,30%
BIOMEDLUB 16,75 0,30%
INNOGENE 35,90 -20,22%
JSW 25,65 0,39%
XTB 15,50 0,65%
MERCATOR 459,00 1,55%
CDPROJEKT 418,40 -3,01%
PKNORLEN 45,85 1,53%
PGE 6,42 1,65%
PKOBP 21,21 1,19%
TAURONPE 2,20 -4,52%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VIII 2020
PKB rdr -8,2% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VII 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 381,65 zł VII 2020
Produkcja przemysłowa rdr 1,5% VIII 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.