Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.

WZA

NWZA ws. wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

JSW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,71 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,80 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,70 zł na akcję.

Wtorek
GPW
JSW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,71 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,0125 BGN na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,70 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

NWZA ws. połączenia Banku Millennium S.A. z Euro Bank S.A. oraz zmian statutu, ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

VRG
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

IMS
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata śródrocznej dywidendy 0,45 euro na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

WZA

NWZA

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zbycia nieruchomości o powierzchni 40.000 m2, będącej w użytkowaniu wieczystym spółki oraz zmian w statucie.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZA z dnia 26 czerwca 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

MOJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

PZU
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za cały 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 i 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

BIK
Dywidendy

Wypłata I transzy dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.

PHN
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,41 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

CNT
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 103,68 -4,37 (-0,21%) 23.08
DAX 11 611,51 -135,53 (-1,15%) 23.08
SP500 2 847,11 -75,84 (-2,59%) 23.08
FTSE 7 094,98 -33,20 (-0,47%) 23.08
CAC 5 326,87 -61,38 (-1,14%) 23.08

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 39,5400 -1,40%
KGHM 75,6400 1,15%
PKNORLEN 89,8400 0,38%
PZU 37,4900 0,73%
CDPROJEKT 240,4000 0,42%
PEKAO 97,5200 -0,02%
SANPL 306,8000 -0,20%
LOTOS 80,3000 0,73%
PGNIG 4,6940 -0,04%
DINOPL 147,1000 -1,67%
CDPROJEKT 240,40 0,42%
JSW 31,86 -1,48%
KGHM 75,64 1,15%
TAURONPE 1,47 0,34%
KANIA 0,30 -2,57%
GETINOBLE 0,41 0,74%
BLOOBER 87,00 4,07%
PGNIG 4,69 -0,04%
FARM51 20,70 1,67%
PZU 37,49 0,73%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VII 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 182,43 zł VII 2019
Produkcja przemysłowa rdr -2,7% VI 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.