Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,54 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Helio i Leszka Wąsowicza.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,99 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania RN.

Świat
10:00 Strefa Euro: Saldo rachunku bieżącego n.s.a.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 13,3 mld EUR

11:00 Strefa Euro: Inflacja bazowa HICP
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 1,1% rdr. PrognozaL 0,9% rdr. 

Wtorek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy spółki Techmadex po cenie 4,06 zł za akcję.

WZA

NWZA ws. powołania w skład RN aktualnej kadencji.

WZA

NWZA ws. oceny funkcjonowania polityki wynagradzania, powołania nowego członka RN oraz zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,47 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Argumenol Investment Company.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.

ZUE
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Polska
10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto 
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5104,5 PLN

10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 6393,8 tys

Świat
08:00 Niemcy: Inflacja PPI
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 1,2% rdr.

Środa
GPW
WZA

NWZA ws. zmian w RN oraz dalszego istnienia spółki.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,87 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych oraz zmiany uchwały nr 22/2015 ZWZ z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 24 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 euro na akcję.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa 
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -2,7% rdr. Prognoza: 6,6% rdr. 

10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa 
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -0,7% rdr. Prognoza: 10% rdr. 

Świat
16:00 USA: Sprzedaż domów na rynku wtórnym 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5,27 mln. Prognoza: 5,3 mln.

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 24 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

GTC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

JSW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

XTB
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. powołania RN na nową kadencję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia zasad nabywania akcji własnych przez spółkę, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do śródrocznej dywidendy 0,45 euro na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5,3% rdr. Prognoza: 7,3% rdr.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst. 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 49,4%

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, wst. 
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 53,0 pkt

15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: 50,4 pkt. 

16:00 USA: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -0,3%. Prognoza: 0,1%

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

CCC
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego, trwający od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.

Polska
14:00 Polska: Podaż pieniądza M3 
NBP

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 9,3% rdr. Prognoza: 9,5% rdr.

Świat
01:30 Japonia: Inflacja bazowa CPI 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,6% rdr

16:00 USA: Sprzedaż nowych domów 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość; 646 tys. Prognoza: 660 tys.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 064,12 -14,27 (-0,69%) 16.08
DAX 11 562,74 150,07 (1,31%) 16.08
SP500 2 888,68 41,08 (1,44%) 16.08
FTSE 7 117,15 50,14 (0,71%) 16.08
CAC 5 300,79 63,86 (1,22%) 16.08

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 38,9100 1,75%
CDPROJEKT 231,3000 4,99%
PEKAO 98,0000 1,03%
PKNORLEN 88,5200 -1,73%
PZU 37,4000 0,40%
KGHM 74,9000 -5,52%
PLAY 31,9200 2,18%
PGNIG 4,6900 -3,18%
LOTOS 77,4600 -2,79%
SANPL 294,0000 -1,21%
KGHM 74,90 -5,52%
CDPROJEKT 231,30 4,99%
JSW 33,64 -0,77%
GETINOBLE 0,42 0,83%
CIGAMES 1,05 9,95%
TAURONPE 1,50 -3,35%
PGE 7,63 -4,43%
PGNIG 4,69 -3,18%
PZU 37,40 0,40%
FARM51 19,70 5,29%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VII 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 057,82 zł V 2019
Produkcja przemysłowa rdr -2,7% VI 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.