Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.350.915 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Wezwania

Zakończenie zapisów w II terminie na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

BIK
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.

Świat
03:45 Chiny: indeks PMI dla usług
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 52 pkt. Prognoza: 52 pkt. 

09:00 Turcja: Inflacja
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 15,7% rdr. Prognoza: 16,9% rdr. 

09:50 Francja: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 52,9 pkt. Prognoza: 52,2 pkt. 

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 55,8 pkt. Prognoza: 55,4 pkt. 

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 53,6 pkt. Prognoza: 53,3 pkt. 

10:30 Strefa euro: Index nastrojów Sentix
Makro

Okres: sierpień. Poprzednia wartość: -5,8 pkt. Prognoza: -7,7 pkt. 

10:30 Wielka Brytania: Indeks PMI dla usług
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 50,2 pkt. Prognoza: 50,2 pkt.

Okres: lipiec.

Wtorek
GPW
BIK
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.

KGL
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,56 zł na akcję.

WZA

ZWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

KBJ
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

EBC
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

IU
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.

GPW
WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

Świat
16:05 USA: Wystąpienie szefa Fed z Filadelfii 
Makro

Patrick Harker

19:05 USA: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis 
Makro

James Bullar

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,33 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 200 akcji serii A.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. podziału zysku netto za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 1 kwietnia 2018 roku i kończący się w dniu 31 marca 2019 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 881.646 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Świat
08:00 Niemcy: Produkcja przemysłowa s.a. 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,3% mdm. Prognoza: -0,6% mdm. 

21:00 USA: Kredyt konsumencki
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 17,1 mld USD. Prognoza: 16 mld USD.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

LUG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 100:1.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

SFD
Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 1.010.910 akcji zwykłych na okaziciela serii F.

WZA

NWZA ws. odwołania dotychczasowych oraz powołania nowych członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.

Świat
Chiny: Import 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -7,3% rdr. Prognoza: -7,6% rdr. 

Chiny: Eksport 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -1,3% rdr. Prognoza: -2,2% rdr

Chiny: Bilans handlu zagranicznego 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 50,98 mld USD. Prognoza: 37,5 mld USD

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 215 tys. Prognoza: 215 tys. 

16:00 USA: Zapasy hurtowników 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,2 mdm. 

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wznowienie obrotu akcjami spółki.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.

CFG
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii B i akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

IFM
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez Impexmetal S.A., SPV Boryszew 3 Sp. z o.o. oraz Boryszew S.A. po cenie 4,25 zł za akcję.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V. z 25,17 zł na 26,60 zł za sztukę.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

ublikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany w składzie RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.

Świat
01:50 Japonia: PKB s.a., wst.
Makro

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 0,6% kdk. Prognoza: 0,1% kdk.

03:30 Chiny: Inflacja CPI 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 2,7% rdr. Prognoza: 2,7% rdr. 

03:30 Chiny: Inflacja PPI 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0% rdr. Prognoza: -0,1% rdr. 

08:00 Niemcy: Bilans handlu zagranicznego s.a. 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 18,7 mld EUR. Prognoza: 18,4 mld EUR

10:30 Wielka Brytania: PKB s.a., wst. 
Makro

Okres: II kwartał. Poprzednia wartość: 1,8% rdr. Prognoza: 1,4% rdr. 

10:30 Wielka Brytania: Produkcja przemysłowa (r/r)
Makro

Okres: czerwec. Poprzednia wartość: 0,9% rdr. Prognoza: -0,2% rdr. 

10:30 Wielka Brytania: Miesięczny PKB
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,5%. Prognoza: 1,3%

14:30 USA: Inflacja PPI 
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,1% mdm. Prognoza: 0,2% mdm. 

14:30 USA: Inflacja PPI
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 1,7% rdr. Prognoza: 1,7% rdr.

Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 856,56 -1,79 (-0,10%) 14.08
DAX 12 901,34 -92,37 (-0,71%) 14.08
SP500 3 372,85 -0,58 (-0,02%) 14.08
FTSE 6 090,04 -95,58 (-1,55%) 14.08
CAC 4 962,93 -79,45 (-1,58%) 14.08

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
BIOMEDLUB 22,2000 11,00%
CDPROJEKT 410,7000 0,00%
KGHM 132,0000 -1,12%
PKNORLEN 55,5800 -0,22%
PZU 28,4000 -2,37%
DINOPL 229,6000 1,68%
PKOBP 23,2000 0,35%
PGNIG 5,3200 -0,19%
PEKAO 56,5800 0,50%
MERCATOR 327,0000 0,00%
BIOMEDLUB 22,20 11,00%
COLUMBUS 87,00 0,58%
4MASS 1,21 32,97%
XTB 18,25 -0,27%
MERCATOR 327,00 0,00%
PKNORLEN 55,58 -0,22%
CDPROJEKT 410,70 0,00%
CIGAMES 1,49 -3,87%
KGHM 132,00 -1,12%
PKOBP 23,20 0,35%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,0% VII 2020
PKB rdr -7,9% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VI 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 286,0 zł VI 2020
Produkcja przemysłowa rdr 0,5% VI 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.