Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Wezwania

Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción z 3,45 zł na 4,50 zł za sztukę.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 2,49 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2018 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. scalenia (połączenia) akcji oraz zmiany statutu.

Świat
01:50 Japonia: Sprzedaż detaliczna 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,2% rdr. 

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 6,60 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian statutu.

WZA

NWZA ws. pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do akcji serii D, które wyemitowane zostaną w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia członków RN.

WZA

NWZA ws. przeprowadzenia skupu akcji własnych.

Splity

Scalenie akcji w stosunku 100:1.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji 800.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii B, 500.000 akcji serii C, 2.500.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 230.000 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC.

CTE
Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.

Prawa poboru

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w ramach wykonania prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.

01:50 Japonia: Produkcja przemysłowa n.s.a., wst.

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -2,1% rdr.

Świat
01:30 Japonia: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 2,4%

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów konsumentów
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -7,2 pkt. 

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów w gospodarce
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 103,3 pkt. 

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów producentów
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -5,6 pkt.

11:00 Strefa Euro: Indeks nastrojów biznesu
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,17 pkt.

14:00 Niemcy: Inflacja CPI, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 1,6 % rdr. 

14:30 USA: Dochody Amerykanów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,5% mdm

15:00 USA: Indeks S&P/Case-Shiller dla 20 metropolii 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 2,5% rdr. Prognoza: 2,5% rdr. 

15:00 USA: Indeks S&P/Case-Shiller dla 10 metropolii 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 2,3% rdr.

16:00 USA: Indeks zaufania konsumentów - Conference Board
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 121,5 pkt. Prognoza: 124,6 pkt. 

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 do 31.03.2019.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 8 NWZ z 10 grudnia 2018, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji imiennych serii J1 i J2 z pozbawieniem prawa poboru, przyjęcia założeń programu motywacyjnego, zmiany statutu, pokrycia strat z lat ubiegłych, zatwierdzenia nowego Regulaminu RN.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy, trwający od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.

Wznowienie obrotu akcjami spółki.

GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

CTE
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 4,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNiG Upstream Norway AS.

Polska
10:00 Polska: Inflacja CPI, wst. 
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 2,6% rdr.

Świat
03:00 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu wg CFLP
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 49,4 pkt.

03:00 Chiny: Indeks PMI dla usług wg CFLP
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 54,2 pkt.

09:55 Niemcy: Stopa bezrobocia s.a
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5,0%

09:55 Niemcy: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 45,0 pkt. Prognoza: 43,1 pkt. 

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP - dane szacunkowe (r/r)
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 1,2% rdr.

11:00 Strefa Euro: PKB s.a., wst.
Makro

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 1,2% rdr.

11:00 Strefa Euro: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 7,5%

Czwartek
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 25,17 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Volantis Bidco B.V.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel i określenia zasad nabywania akcji własnych.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2019 roku.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 481.590 akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.

CEZ
Dywidendy

Wypłata dywidendy 24 CZK na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 49,3 pkt. Prognoza: 49,6 pkt. 

03:45 Chiny: Indeks PMI dla przemysłu, fin
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 49,4 pkt. 

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 47,6 pkt. Prognoza: 46,4 pkt. 

13:30 USA: Raport Challengera
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 42 tys. 

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 206 tys. 

15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, fin.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 50,6 pkt. Prognoza: 50 pkt. 

16:00 USA: Indeks ISM dla przemysłu
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 51,7 pkt. Prognoza:52,5 pkt. 

16:00 USA: Indeks zatrudnienia
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 54,5 pkt. 

16:00 USA: Indeks nowych zamówień
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 50 pkt. 

16:00 USA: Wydatki na inwestycje budowlane 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość -0,8% mdm.

16:00 USA: Indeks cen płaconych
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 47,9 pkt. 

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

MOL
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 3,18 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.

Świat
USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,5% mdm. Prognoza: 1,2% mdm. 

USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, fin.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -2,3% mdm. Prognoza: 2,0% mdm. 

14:30 USA: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 3,7%. Prognoza: 3,6%

16:00 USA: Zamówienia w przemyśle
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -0,7% mdm. 

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 817,46 -1,18 (-0,06%) 15:01
DAX 12 633,40 41,72 (0,33%) 14:55
SP500 3 349,16 21,39 (0,64%) 06.08
FTSE 6 027,23 0,29 (0,00%) 14:55
CAC 4 878,45 -6,68 (-0,14%) 14:55

Notowania akcji

dzisiaj, 14:48 dzisiaj, 14:48 dzisiaj, 14:48
CDPROJEKT 429,6000 4,15%
BIOMEDLUB 26,0000 0,39%
KGHM 138,5500 -0,57%
MERCATOR 315,0000 3,96%
PKNORLEN 53,0000 1,22%
DINOPL 228,2000 1,97%
PKOBP 21,6000 -1,10%
XTB 18,0500 -5,00%
PGNIG 5,2180 -0,42%
PZU 27,0700 -0,84%
BIOMEDLUB 26,00 0,39%
4MASS 2,55 11,35%
XTB 18,05 -5,00%
KGHM 138,55 -0,57%
MERCATOR 315,00 3,96%
PKNORLEN 53,00 1,22%
COLUMBUS 106,40 -3,27%
PKOBP 21,60 -1,10%
CDPROJEKT 429,60 4,15%
PEKAO 53,04 0,49%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,1% VII 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VI 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 286,0 zł VI 2020
Produkcja przemysłowa rdr 0,5% VI 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.