Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów w I terminie na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

EBC
Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.

KGL
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 101,9 pkt.

14:00 Polska: Podaż pieniądza M3 
NBP

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 9,9% rdr. Prognoza: 10 % rdr.

Wtorek
GPW
Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.

ARI
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 r.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.

WZA

NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

WZA

NWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.

KGL
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 5,4%. Prognoza: 5,3%

10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa 
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 9,6% rdr. Prognoza: 5% rdr.

Świat
15:00 USA: Indeks cen nieruchomości - FHFA 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,4% mdm.

16:00 USA: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 5,34 mln. Prognoza: 5,35 mln.

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

ERG
WZA

NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.

NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania z tytułu umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego, w tym na ustanowienie zabezpieczeń umowy.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.873.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 euro na akcję.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 49,3 pkt.

09:30 Nimecy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 45,0 pkt. 

09:30 Nimecy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 55,8 pkt. 

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 53,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 4,8 % rdr.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 47,6 pkt.

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5,1pkt

15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 50,6 pkt. 

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5,1pkt

16:00 USA: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 626 tys. Prognoza: 650 tys. 

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. połączenia ATREM S.A. ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o., zmian w składzie RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 81.440 akcji serii E oraz 112.784 akcji serii G.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 495.000 akcji serii I oraz 2.150.000 akcji serii J.

GTC
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.018.126 akcji zwykłych na okaziciela serii N.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,83 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 97,4 pkt.

14:30 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -1,3% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 216 tys. 

14:30 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez MCI Venture Projects po cenie 1,44 zł za akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Świat
14:30 USA: PKB (annualizowany), wst.
Makro

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 3,1%. Prognoza: 1,9%

Sobota
GPW

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 856,56 -1,79 (-0,10%) 14.08
DAX 12 901,34 -92,37 (-0,71%) 14.08
SP500 3 372,85 -0,58 (-0,02%) 14.08
FTSE 6 090,04 -95,58 (-1,55%) 14.08
CAC 4 962,93 -79,45 (-1,58%) 14.08

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
BIOMEDLUB 22,2000 11,00%
CDPROJEKT 410,7000 0,00%
KGHM 132,0000 -1,12%
PKNORLEN 55,5800 -0,22%
PZU 28,4000 -2,37%
DINOPL 229,6000 1,68%
PKOBP 23,2000 0,35%
PGNIG 5,3200 -0,19%
PEKAO 56,5800 0,50%
MERCATOR 327,0000 0,00%
BIOMEDLUB 22,20 11,00%
4MASS 1,21 32,97%
COLUMBUS 87,00 0,58%
XTB 18,25 -0,27%
PKNORLEN 55,58 -0,22%
MERCATOR 327,00 0,00%
CDPROJEKT 410,70 0,00%
KGHM 132,00 -1,12%
CORMAY 2,19 -6,01%
CIGAMES 1,49 -3,87%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,0% VII 2020
PKB rdr -7,9% II kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VI 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 286,0 zł VI 2020
Produkcja przemysłowa rdr 0,5% VI 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.