Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów w I terminie na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.

KGL
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Wskaźnik syntetyczny koniunktury gospodarczej GUS
GUS

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 101,9 pkt.

14:00 Polska: Podaż pieniądza M3 
NBP

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 9,9% rdr. Prognoza: 10 % rdr.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.

ARI
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 r.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.

WZA

NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

WZA

NWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.

KGL
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Produkcja budowlano-montażowa 
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 9,6% rdr. Prognoza: 5% rdr.

10:00 Polska: Stopa bezrobocia
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 5,4%. Prognoza: 5,3%

Świat
15:00 USA: Indeks cen nieruchomości - FHFA 
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,4% mdm.

16:00 USA: Sprzedaż domów na rynku wtórnym
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 5,34 mln. Prognoza: 5,35 mln.

Środa
GPW

NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania z tytułu umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego, w tym na ustanowienie zabezpieczeń umowy.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.873.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

ERG
WZA

NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.

Świat
02:30 Japonia: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 49,3 pkt.

09:30 Nimecy: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 45,0 pkt. 

09:30 Nimecy: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 55,8 pkt. 

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 53,6 pkt.

10:00 Strefa Euro: Podaż pieniądza M3 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 4,8 % rdr.

10:00 Strefa Euro: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 47,6 pkt.

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5,1pkt

15:45 USA: Indeks PMI dla usług, wst.
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 5,1pkt

15:45 USA: Indeks PMI dla przemysłu, wst.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 50,6 pkt. 

16:00 USA: Sprzedaż nowych domów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 626 tys. Prognoza: 650 tys. 

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,83 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia ATREM S.A. ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o., zmian w składzie RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej.

Świat
10:00 Niemcy: Indeks instytutu Ifo
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 97,4 pkt.

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 216 tys. 

14:30 USA: Zamówienia na dobra bez środków trans., wst.
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,4% mdm. Prognoza: 0,2% mdm.

14:30 USA: Zamówienia na dobra trwałego użytku, wst. 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -1,3% mdm. Prognoza: 0,5% mdm.

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Świat
14:30 USA: PKB (annualizowany), wst.
Makro

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 3,1%. Prognoza: 1,9%

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 344,03 22,62 (0,97%) 19.07
DAX 12 260,07 32,22 (0,26%) 19.07
SP500 2 976,61 -18,50 (-0,62%) 19.07
FTSE 7 508,70 15,61 (0,21%) 19.07
CAC 5 552,34 1,79 (0,03%) 19.07

Notowania akcji

piątek, 17:03 piątek, 17:03 piątek, 17:03
PKNORLEN 98,8400 6,30%
PKOBP 42,6500 0,52%
CDPROJEKT 223,0000 1,55%
PZU 44,4700 -0,27%
KGHM 97,2600 1,84%
PEKAO 106,4000 -0,09%
PGNIG 5,4150 0,74%
LOTOS 88,5000 1,77%
PLAY 33,5000 1,76%
DINOPL 146,0000 2,53%
CDPROJEKT 223,00 1,55%
TAURONPE 1,72 1,59%
JSW 43,26 1,60%
PKNORLEN 98,84 6,30%
KGHM 97,26 1,84%
GETINOBLE 0,49 0,00%
PGNIG 5,42 0,74%
IDEABANK 2,29 1,33%
PZU 44,47 -0,27%
ENERGA 7,47 0,13%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% VI 2019
PKB rdr 4,7% I kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,3% VI 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 057,82 zł V 2019
Produkcja przemysłowa rdr -2,7% VI 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.