Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wezwania

Zakończenie zapisów w I terminie na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.

KGL
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.

Wtorek
GPW
Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

ARI
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

WZA

NWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.

KGL
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

ERG
WZA

NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.

NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania z tytułu umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego, w tym na ustanowienie zabezpieczeń umowy.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,83 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. połączenia ATREM S.A. ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o., zmian w składzie RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

Piątek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 2 300,03 -6,64 (-0,29%) 13:35
DAX 12 280,13 -60,90 (-0,49%) 13:30
SP500 2 984,42 -19,62 (-0,65%) 17.07
FTSE 7 504,75 -30,71 (-0,41%) 13:31
CAC 5 578,44 6,73 (0,12%) 13:31

Notowania akcji

dzisiaj, 13:20 dzisiaj, 13:20 dzisiaj, 13:20
PKOBP 41,6200 -0,14%
PZU 44,3700 0,32%
KGHM 95,2000 1,21%
PKNORLEN 96,0600 0,06%
PEKAO 105,2000 0,43%
CDPROJEKT 218,2000 -0,50%
MILLENNIUM 8,2000 -1,62%
PGNIG 5,3600 -0,83%
PLAY 32,9200 -0,54%
SANPL 349,2000 -1,36%
CDPROJEKT 218,20 -0,50%
TAURONPE 1,69 0,06%
JSW 42,74 -0,33%
IDEABANK 2,25 -0,44%
GETINOBLE 0,49 -0,20%
KGHM 95,20 1,21%
PGNIG 5,36 -0,83%
ENERGA 7,39 -0,81%
PZU 44,37 0,32%
11BIT 425,00 -1,16%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% VI 2019
PKB rdr 4,7% I kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,3% VI 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 057,82 zł V 2019
Produkcja przemysłowa rdr -2,7% VI 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.