Kalendarium rynków


-
Niedziela
Poniedziałek
GPW
KGL
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.

EBC
Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów w I terminie na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Wtorek
GPW
WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.

ARI
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 r.

WZA

NWZA ws. powołania członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

WZA

NWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.

KGL
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

Środa
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

ERG
WZA

NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.

NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania z tytułu umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego, w tym na ustanowienie zabezpieczeń umowy.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.873.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 euro na akcję.

Czwartek
GPW
WZA

NWZA ws. połączenia ATREM S.A. ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o., zmian w składzie RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 495.000 akcji serii I oraz 2.150.000 akcji serii J.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.

GTC
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.018.126 akcji zwykłych na okaziciela serii N.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 81.440 akcji serii E oraz 112.784 akcji serii G.

WZA

ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,83 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

Piątek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez MCI Venture Projects po cenie 1,44 zł za akcję.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Sobota
GPW

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.

-

Indeksy

WIG20 1 816,92 -1,72 (-0,09%) 13:57
DAX 12 596,45 4,77 (0,04%) 13:54
SP500 3 349,16 21,39 (0,64%) 06.08
FTSE 6 025,25 -1,69 (-0,03%) 13:54
CAC 4 871,36 -13,77 (-0,28%) 13:54

Notowania akcji

dzisiaj, 13:42 dzisiaj, 13:42 dzisiaj, 13:42
BIOMEDLUB 23,7000 -8,49%
CDPROJEKT 430,2000 4,29%
KGHM 138,3500 -0,72%
MERCATOR 293,0000 -3,30%
PKNORLEN 52,8000 0,84%
XTB 18,2500 -3,95%
DINOPL 226,6000 1,25%
PZU 27,0500 -0,92%
PGNIG 5,2220 -0,34%
PKOBP 21,5600 -1,28%
BIOMEDLUB 23,70 -8,49%
4MASS 2,20 -3,93%
XTB 18,25 -3,95%
KGHM 138,35 -0,72%
MERCATOR 293,00 -3,30%
PKNORLEN 52,80 0,84%
COLUMBUS 109,00 -0,91%
PKOBP 21,56 -1,28%
CDPROJEKT 430,20 4,29%
PEKAO 52,60 -0,34%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,1% VII 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,1% VI 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 286,0 zł VI 2020
Produkcja przemysłowa rdr 0,5% VI 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.