Kalendarium rynków


-
Sobota
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. m.in. zmiany w § 4 i § 19 statutu spółki oraz zakupu nieruchomości.

Niedziela
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,50 zł na akcję.

KGL
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie zapisów w I terminie na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Famur S.A.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.

EBC
Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.

Wtorek
GPW
WZA

NWZA ws. powołania członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.

Wezwania

Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Acciona Construcción S.A.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

KGL
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2018.

WZA

NWZA ws. udzielenia absolutorium członkowi zarządu z wykonania obowiązków w 2018 roku.

WZA

NWZA

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.

Wycofania

Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie aktywów spółki.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie składników aktywów trwałych w celu realizacji projektu inwestycyjnego pn. "Budowa bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe".

ARI
WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 r.

Środa
GPW
Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

NWZA ws. wyrażenia zgody na zaciągnięcie przez spółkę zobowiązania z tytułu umowy kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego, w tym na ustanowienie zabezpieczeń umowy.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1 euro na akcję.

ERG
WZA

NWZA ws. powołania członków RN oraz zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.873.947 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Czwartek
GPW
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 81.440 akcji serii E oraz 112.784 akcji serii G.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,83 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przekazania zysku za rok obrotowy 2018 na kapitał zapasowy.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.

WZA

NWZA ws. połączenia ATREM S.A. ze spółką zależną CONTRAST Sp. z o.o., zmian w składzie RN, odwołania członków RN, ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.

WZA

NWZA ws. połączenia spółki OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie ze spółką Rentrans International Spedition sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wyrażenia zgody na plan połączenia spółek oraz na zmianę statutu spółki przejmującej.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,54 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 495.000 akcji serii I oraz 2.150.000 akcji serii J.

GTC
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.018.126 akcji zwykłych na okaziciela serii N.

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wycofania

Dzień wykupu akcji spółki przez MCI Venture Projects po cenie 1,44 zł za akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.

Prawa poboru

Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018/2019 w wysokości 0,54 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.

-

Indeksy

WIG20 2 064,12 -14,27 (-0,69%) 16.08
DAX 11 562,74 150,07 (1,31%) 16.08
SP500 2 888,68 41,08 (1,44%) 16.08
FTSE 7 117,15 50,14 (0,71%) 16.08
CAC 5 300,79 63,86 (1,22%) 16.08

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
PKOBP 38,9100 1,75%
CDPROJEKT 231,3000 4,99%
PEKAO 98,0000 1,03%
PKNORLEN 88,5200 -1,73%
PZU 37,4000 0,40%
KGHM 74,9000 -5,52%
PLAY 31,9200 2,18%
PGNIG 4,6900 -3,18%
LOTOS 77,4600 -2,79%
SANPL 294,0000 -1,21%
KGHM 74,90 -5,52%
CDPROJEKT 231,30 4,99%
JSW 33,64 -0,77%
GETINOBLE 0,42 0,83%
CIGAMES 1,05 9,95%
TAURONPE 1,50 -3,35%
PGE 7,63 -4,43%
PGNIG 4,69 -3,18%
PZU 37,40 0,40%
FARM51 19,70 5,29%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,9% VII 2019
PKB rdr 4,4% II kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,2% VII 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 057,82 zł V 2019
Produkcja przemysłowa rdr -2,7% VI 2019
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.