Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za 2018 rok.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku / pokrycia straty osiągniętego w 2018 r. oraz dalszego istnienia spółki.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,12 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.

I3D

Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.

PCM
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. upoważnienia dla Rady Dyrektorów do przeprowadzenia skupu akcji własnych spółki.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok oraz dalszego istnienia spółki.

WZA

ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2018/2019.

Polska
10:00 Polska: Inflacja CPI, fin. 
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 2,4% rdr. Prognoza: 2,6% rdr. 

14:00 Polska: Saldo rachunku bieżącego 
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 718 mln EUR

Świat
Chiny: Inwestycje w aglomeracjach miejskich 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 5,6% rdr. Prognoza: 5,5% rdr. 

03:30 Chiny: Ceny nieruchomości 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 10,7 % rdr. 

04:00 Chiny: PKB 
Makro

Okres: II kw. Poprzednia wartość: 6,4% rdr. Prognoza: 6,3% rdr. 

04:00 Chiny: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartosć: 8,6% rdr. Prognoza: 8,3% rdr. 

04:00 Chiny: Produkcja przemysłowa 
Makro

Okres: czerwec. Poprzednia wartość: 5,0% rdr. Prognoza: 5,2% rdr.

14:30 USA: Indeks NY Empire State
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -8,6 pkt. Prognoza: 1 pkt. 

14:50 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku 
Makro

John Williams

Wtorek
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 25 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,12 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. w sprawie przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

Świat
USA: Sprzedaż detaliczna
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,5% mdm. Prognoza: 0,3% mdm.

10:30 Wielkba Brytania: Stopa bezrobocia
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 3,8% 

11:00 Niemcy: Indeks instytutu ZEW
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: -21,1 pkt. 

14:15 USA: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty
Makro

 Raphael Bostic

14:30 USA: Sprzedaż bez samochodów 
Makro

Okres:czerwiec. Poprzednia wartość: 0,5% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

16:00 USA: Zapasy niesprzedanych towarów (m/m)
Makro

Okres: maj. Poprzednia wartość: 0,5% mdm. Prognoza: 0,4% mdm.

16:00 USA: Indeks rynku nieruchomości - NAHB
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 64 pkt. Prognoza: 65 pkt.

18:20 USA: Wystąpienie szefa Fed z Dallas 
Makro

Robert Kaplan

19:00 USA: Wystąpienie publiczne prezesa Fed 
Makro

Jerome Powell

20:35 USA: Wystąpienie szefa Fed z Chicago 
Makro

Charles Evans

Środa
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję zwykłą i 0,09 zł na akcję uprzywilejowaną.

10:30 Wielka Brytania: Inflacja CPI

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 2% rdr. 

Polska
10:00 Polska: Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 6380,2 tys. zł

10:00 Polska: Przeciętne wynagrodzenie brutto 
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 5057,8 PLN

Świat
10:30 WIelka Brytania: Inflacja PPI 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,8% rdr. 

11:00 Strefa Euro: Inflacja HICP 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,2% rdr. Prognoza: 1,2% rdr.

14:30 USA: Pozwolenia na budowę domów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1299 tys. Prognoza: 1300 tys.

14:30 USA: Rozpoczęte budowy domów
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1269 tys. Prognoza: 1265 tys. 

Czwartek
GPW
Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,56 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,41 zł na akcję.

GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,18 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,76 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,49 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Splity

Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji serii A. Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC.

Polska
10:00 Polska: Produkcja przemysłowa 
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 7,7% rdr. Prognoza: 3,5% rdr. 

Świat
01:50 Japonia: Bilans handlu zagranicznego 
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: -967,1 mld JPY

14:30 USA: Indeks Fed z Filadelfii
Makro

Okres: lipiec. Poprzednia wartość: 0,3 pkt. Prognoza: 5 pkt.

14:30 USA: Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych
Makro

Okres: tydzień. Poprzednia wartość: 2019 tys. 

15:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z Atlanty
Makro

Raphael Bostic

16:00 USA: Indeks wskaźników wyprzedzających - Conference Board
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,0%. Prognoza: 0,1%

20:15 USA: Wystąpienie szefa Fed z Nowego Jorku
Makro

John Williams

22:30 USA: Wystąpienie szefa Fed z Bostonu 
Makro

Eric Rosengren

Piątek
GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,49 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 roku.

PCM
WZA

NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.

WZA

NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych przez spółkę oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych przez spółkę.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,50 zł na akcję.

GPW
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,18 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,56 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.

Polska
10:00 Polska: Sprzedaż detaliczna 
GUS

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 7,3% rdr.

Świat
01:30 Japonia: Inflacja CPI
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 0,7% rdr. 

08:00 Niemcy: Inflacja PPI (r/r)
Makro

Okres: czerwiec. Poprzednia wartość: 1,9% rdr. 

17:05 USA: Wystąpienie szefa Fed z St. Louis
Makro

 James Bullard

22:30 Japonia: Wystąpienie publiczne szefa BoJ
Makro

Haruhiko Kuroda

Sobota
GPW
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. m.in. zmiany w § 4 i § 19 statutu spółki oraz zakupu nieruchomości.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.

Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 797,27 5,59 (0,31%) 10.07
DAX 12 633,71 144,25 (1,15%) 10.07
SP500 3 185,04 32,99 (1,05%) 10.07
FTSE 6 095,41 45,79 (0,76%) 10.07
CAC 4 970,48 49,47 (1,01%) 10.07

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
CDPROJEKT 380,0000 -1,53%
PZU 28,7500 -0,28%
KGHM 102,0000 0,59%
PKNORLEN 61,4200 0,36%
DINOPL 201,8000 2,85%
MERCATOR 148,0000 -0,34%
PKOBP 23,5500 1,12%
PEKAO 55,7000 1,27%
LPP 6700,0000 -0,22%
BIOMEDLUB 9,4000 8,05%
BIOMEDLUB 9,40 8,05%
4MASS 0,63 5,00%
MERCATOR 148,00 -0,34%
CDPROJEKT 380,00 -1,53%
COLUMBUS 70,00 7,03%
MABION 26,00 -33,59%
KGHM 102,00 0,59%
PKNORLEN 61,42 0,36%
CIGAMES 1,40 0,00%
JSW 19,63 0,56%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 3,3% VI 2020
PKB rdr 2,0% I kw. 2020
Stopa bezrobocia 6,0% V 2020
Przeciętne wynagrodzenie 5 285,01 zł IV 2020
Produkcja przemysłowa rdr -17,0% V 2020
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.